Sony Xperia SP - Menambah kedudukan geografi kepada foto anda

background image

Menambah kedudukan geografi kepada foto anda

Hidupkan geopengetegan untuk menambah lokasi geografi (geotag) anggaran ke foto

apabila anda merakamnya. Lokasi geografi ditentukan oleh rangkaian wayarles

(rangkaian mudah alih atau Wi-Fi®) ataupun teknologi Sistem Penentududukan

Sejagat (GPS).
Apabila kelihatan pada skrin kamera, geopengetegan dihidupkan tetapi kedudukan

geografi tidak ditemui. Apabila kelihatan, geopengetegan dihidupkan dan

kedudukan geografi tersedia, oleh itu foto anda boleh diletakkan geotag. Apabila tiada

satu pun daripada kedua-dua simbol ini kelihatan, geopengetegan dimatikan.

Untuk menghidupkan geoteg

1

Dari Skrin utama anda, ketik .

2

Ketik Tetapan > Perkhidmatan lokasi.

3

Seret penggelangsar di sebelah Akses kepada lokasi saya ke kanan.

4

Aktifkan kamera.

5

Ketik , kemudian ketik .

6

Seret penggelangsar di sebelah Geotag ke kanan.

7

Ketik OK.