Sony Xperia SP - Jam penggera

background image

Jam penggera

Perihal jam penggera

Gunakan peranti anda sebagai jam penggera dan pilih mana-mana bunyi dalam

peranti anda sebagai isyarat penggera. Penggera tidak berbunyi jika peranti anda

dimatikan. Tetapi ia berbunyi apabila peranti anda ditetapkan ke mod senyap atau

mod pesawat. Jika anda menggunakan satu daripada mod ini, anda boleh

memastikan peranti anda hidup semasa anda tidur dan tidak dikejutkan oleh

panggilan telefon.

110

Ini ialah versi Internet penerbitan ini. © Cetak hanya untuk kegunaan peribadi.

background image

Untuk membuka jam penggera

1

Dari Skrin utama anda, ketik .

2

Cari dan ketik Penggera & Jam.

Untuk menetapkan penggera baru

1

Dari Skrin utama anda, ketik .

2

Cari dan ketik Penggera & Jam.

3

Ketik .

4

Ketik Masa dan laraskan masa dengan menatal ke atas dan ke bawah.

5

Ketik Tetapkan.

6

Jika anda mahu, sunting tetapan penggera lain.

7

Ketik Selesai.

Untuk menyunting penggera sedia ada

1

Dari Skrin utama anda, ketik .

2

Cari dan ketik Penggera & Jam.

3

Ketik penggera yang anda mahu sunting.

4

Ketik Masa dan laraskan masa dengan menatal ke atas dan ke bawah.

5

Ketik Tetapkan.

6

Jika anda mahu, sunting tetapan penggera lain.

7

Ketik Selesai.

Format masa penggera yang dipaparkan adalah sama dengan format yang anda pilih untuk

tetapan masa umum anda, sebagai contoh, 12 jam atau 24 jam.

Untuk menyahaktifkan penggera

1

Dari Skrin utama anda, ketik .

2

Cari dan ketik Penggera & Jam.

3

Seret penggelangsar ke kiri di sebelah penggera yang anda ingin nyahaktifkan.

Untuk mengaktifkan penggera sedia ada

1

Dari Skrin utama anda, ketik .

2

Cari dan ketik Penggera & Jam.

3

Seret penggelangsar ke kanan di sebelah penggera yang anda ingin aktifkan.

Untuk memadamkan penggera

1

Dari Skrin utama anda, ketik .

2

Cari dan ketik Penggera & Jam.

3

Sentuh terus penggera yang anda mahu padamkan.

4

Ketik Padam penggera, kemudian ketik Ya.

Untuk menetapkan nada dering untuk penggera

1

Dari Skrin utama anda, ketik .

2

Cari dan ketik Penggera & Jam.

3

Ketik penggera yang anda mahu sunting.

4

Ketik Bunyi penggera dan buat pilihan, kemudian ketik Selesai.

5

Ketik Selesai.

Untuk menetapkan penggera berulangan

1

Dari Skrin utama anda, ketik .

2

Cari dan ketik Penggera & Jam.

3

Ketik penggera yang anda mahu sunting.

4

Ketik Ulang.

5

Tandakan kotak semak untuk hari yang diingini, kemudian ketik OK.

6

Ketik Selesai.

111

Ini ialah versi Internet penerbitan ini. © Cetak hanya untuk kegunaan peribadi.

background image

Untuk menetapkan tajuk untuk penggera

1

Dari Skrin utama anda, ketik .

2

Cari dan ketik Penggera & Jam.

3

Ketik penggera yang anda mahu sunting.

4

Masukkan nama untuk penggera dalam medan Teks penggera.

5

Ketik Selesai.

Untuk mengaktifkan fungsi getar untuk penggera

1

Dari Skrin utama anda, ketik .

2

Cari dan ketik Penggera & Jam.

3

Ketik penggera yang anda mahu sunting.

4

Tandakan kotak semak Getar.

5

Ketik Selesai.

Ciri getar didayakan secara lalai apabila anda mencipta penggera baru.

Untuk menetapkan penggera supaya berbunyi semasa peranti dalam mod senyap

1

Dari Skrin utama anda, ketik .

2

Cari dan ketik Penggera & Jam, kemudian ketik untuk memilih penggera.

3

Tandakan kotak semak P'ggera dlm mod senyap.

4

Ketik Selesai.

Penggera dalam ciri mod senyap didayakan secara lalai apabila anda mencipta penggera baru.

Untuk menidurkan penggera apabila ia berbunyi

Ketik Tidur.

Untuk mematikan penggera apabila ia berbunyi

Luncurkan ke kanan.

112

Ini ialah versi Internet penerbitan ini. © Cetak hanya untuk kegunaan peribadi.