Sony Xperia SP - Menyediakan e-mel

background image

Menyediakan e-mel

Gunakan aplikasi e-mel dalam peranti anda untuk menghantar dan menerima mesej

e-mel melalui akaun e-mel anda. Anda boleh mempunyai satu atau beberapa akaun

e-mel pada masa yang sama, termasuk akaun Microsoft Exchange ActiveSync

korporat.

Untuk menyediakan akaun e-mel

1

Dari Skrin utama anda, ketik .

2

Cari dan ketik E-mel.

3

Ikut arahan yang kelihatan pada skrin untuk melengkapkan persediaan.

Untuk sesetengah perkhidmatan e-mel, anda mungkin perlu menghubungi pembekal khidmat

e-mel anda untuk mendapatkan maklumat mengenai tetapan terperinci untuk akaun e-mel.

Untuk menambah akaun e-mel tambahan

1

Dari Skrin utama anda, ketik .

2

Cari dan ketik E-mel.

3

Jika anda menggunakan beberapa akaun e-mel, ketik , kemudian ketik

Tambah akaun

.

4

Masukkan alamat dan kata laluan e-mel anda, kemudian ketik Seterusnya. Jika

tetapan untuk akaun e-mel tidak dapat dimuat turun secara automatik,

lengkapkan persediaan secara manual.

5

Apabila digesa, masukkan nama untuk akaun e-mel anda supaya ia mudah

untuk dikenal pasti.

6

Setelah anda selesai, ketik Seterusnya.

Untuk menetapkan akaun e-mel sebagai akaun lalai anda

1

Dari Skrin utama anda, ketik .

2

Cari dan ketik E-mel.

3

Tekan , kemudian ketik Tetapan.

4

Pilih akaun yang anda ingin gunakan sebagai akaun lalai untuk mengarang dan

menghantar mesej e-mel.

5

Tandakan kotak semak Akaun lalai. Peti masuk akaun lalai kelihatan setiap kali

anda membuka aplikasi e-mel.

Jika anda hanya mempunyai satu akaun e-mel, akaun ini adalah akaun lalai secara automatik.