Sony Xperia SP - Gmail™‎

background image

Gmail™

Jika anda mempunyai akaun Google™ anda boleh menggunakan aplikasi Gmail™

untuk membaca dan menulis mesej e-mel.

1

Lihat senarai semua akaun Gmail dan folder terbaru

2

Tulis mesej e-mel baru

57

Ini ialah versi Internet penerbitan ini. © Cetak hanya untuk kegunaan peribadi.

background image

3

Cari mesej e-mel

4

Mengakses tetapan dan pilihan

5

Senarai mesej e-mel

Untuk mengetahui selanjutnya tentang Gmail™

Apabila aplikasi Gmail™ dibuka, ketik , kemudian ketik Bantuan.

58

Ini ialah versi Internet penerbitan ini. © Cetak hanya untuk kegunaan peribadi.