Sony Xperia SP - Menyunting foto dengan aplikasi Penyunting foto

background image

Menyunting foto dengan aplikasi Penyunting foto

Anda boleh menyunting dan menggunakan kesan pada foto asal yang anda ambil

dengan kamera anda. Contohnya, anda boleh menukar kesan cahaya. Selepas anda

menyimpan foto yang disunting, versi asal foto yang tidak ditukar kekal pada peranti

anda.

Untuk menyunting foto

Apabila anda melihat foto, ketik skrin untuk memaparkan bar alat, kemudian

ketik .

78

Ini ialah versi Internet penerbitan ini. © Cetak hanya untuk kegunaan peribadi.

background image

Untuk memangkas foto

1

Apabila anda melihat foto, ketik skrin untuk memaparkan bar alat, kemudian

ketik .

2

Jika digesa, pilih Penyunting foto > Sekali sahaja.

3

Ketik > Pangkas.

4

Ketik untuk membuat pilihan.

5

Untuk melaraskan bingkai pangkasan, sentuh terus tepi bingkai pangkasan.

Apabila empat segi di bahagian tepi hilang, seret ke dalam atau keluar untuk

mensaiz semula bingkai.

6

Untuk mensaiz semula semua sisi bingkai pangkasan pada masa yang sama,

sentuh terus salah satu daripada empat sudut untuk menghilangkan segi empat

di tepi, kemudian seret sudut sewajarnya.

7

Untuk memindahkan bingkai pangkasan ke kawasan lain pada foto, sentuh

terus bahagian dalam bingkai, kemudian seretnya ke kedudukan yang

dikehendaki.

8

Ketik Gunakan Pangkas.

9

Untuk menyimpan salinan foto apabila anda telah memangkasnya, ketik

Simpan

.

Untuk menggunakan kesan khas pada foto

1

Apabila anda melihat foto, ketik skrin untuk memaparkan bar alat kemudian

ketik .

2

Jika digesa, pilih Penyunting foto > Sekali sahaja.

3

Ketik , kemudian buat pilihan.

4

Untuk menyimpan salinan foto yang disunting, ketik Simpan.

Untuk memperbaiki foto menggunakan tetapan lanjutan

1

Apabila anda melihat foto, ketik skrin untuk memaparkan bar alat, kemudian

ketik .

2

Jika digesa, pilih Penyunting foto > Sekali sahaja.

3

Ketik , kemudian buat pilihan.

4

Untuk menyimpan salinan foto yang disunting, ketik Simpan.

Untuk menyelaraskan tetapan cahaya bagi foto

1

Apabila anda melihat foto, ketik skrin untuk memaparkan bar alat, kemudian

ketik .

2

Jika digesa, pilih Penyunting foto > Sekali sahaja.

3

Ketik , kemudian buat pilihan.

4

Untuk menyimpan salinan foto yang disunting, ketik Simpan.

Untuk menetapkan tahap penepuan warna dalam foto

1

Apabila anda melihat foto, ketik skrin untuk memaparkan bar alat, kemudian

ketik .

2

Jika digesa, pilih Penyunting foto > Sekali sahaja.

3

Ketik , kemudian buat pilihan.

4

Untuk menyimpan salinan foto yang disunting, ketik Simpan.