Sony Xperia SP - Melihat foto anda pada peta

background image

Melihat foto anda pada peta

Menambahkan maklumat lokasi pada foto dirujuk sebagai geoteg. Anda boleh lihat

dan tag foto anda pada peta dan tunjukkan kepada rakan dan keluarga tentang lokasi

80

Ini ialah versi Internet penerbitan ini. © Cetak hanya untuk kegunaan peribadi.

background image

anda semasa anda mengambil foto tertentu. Lihat

Menambah kedudukan geografi

kepada foto anda

pada halaman 70 untuk mendapatkan maklumat lanjut.

Jika anda telah menghidupkan pengesanan lokasi dan mengaktifkan geoteg pada kamera,

anda boleh terus tag foto anda untuk dilihat pada peta pada masa akan datang

1

Cari lokasi pada peta.

2

Lihat pilihan menu.

3

Sehimpunan foto dan/atau video digeoteg dengan lokasi yang sama.

4

Ketik dua kali untuk mengezum masuk. Cubit untuk mengezum keluar. Seret untuk melihat bahagian

lain peta.

5

Imej kecil himpunan foto dan/atau video yang dipilih. Ketik item untuk melihatnya dalam skrin penuh.

Jika beberapa foto diambil pada tempat yang sama, hanya satu yang kelihatan pada peta.

Jumlah foto kelihatan di sudut atas sebelah kanan, sebagai contoh . Untuk melihat semua

foto dalam himpunan, ketik foto halaman depan dan kemudian ketik satu daripada imej kecil

di bahagian bawah skrin.

Untuk menambah geoteg pada foto

1

Apabila anda melihat foto, ketik skrin untuk memaparkan bar alat, kemudian

ketik Ketik utk mntpkn lokasi untuk membuka skrin peta.

2

Cari dan ketik lokasi yang diingini untuk meletakkan foto pada peta.

3

Untuk melaraskan lokasi foto, ketik lokasi pada peta yang anda ingin pindahkan

foto.

4

Apabila anda sudah selesai, ketik OK untuk menyimpan geoteg dan kembali ke

pemapar foto.

Untuk melihat foto yang digeoteg pada peta

1

Dari Skrin utama anda, ketik .

2

Cari dan ketik Album > Album saya > Peta.

3

Ketik foto untuk melihatnya dalam skrin penuh.

Untuk melihat foto yang digeoteg pada bumi

1

Dari Skrin utama anda, ketik .

2

Cari dan ketik Album > Album saya > Glob.

3

Ketik foto untuk melihatnya dalam skrin penuh.

81

Ini ialah versi Internet penerbitan ini. © Cetak hanya untuk kegunaan peribadi.

background image

Untuk menukar geoteg foto

1

Apabila melihat foto pada peta dalam Album, sentuh terus foto sehingga

bingkainya bertukar biru, kemudian ketik lokasi yang dikehendaki pada peta.

2

Ketik OK.

Untuk menukar paparan peta

Semasa melihat peta dalam Album, ketik , kemudian pilih Paparan klasik atau

Paparan satelit

.

82

Ini ialah versi Internet penerbitan ini. © Cetak hanya untuk kegunaan peribadi.