Sony Xperia SP - Berkongsi dan mengurus foto dan video

background image

Berkongsi dan mengurus foto dan video

Anda boleh berkongsi foto dan video yang anda simpan pada peranti anda. Anda juga

boleh menguruskannya dalam cara yang berbeza. Contohnya, anda boleh

mengendalikan foto dalam kumpulan, memadam foto dan memautnya kepada

kenalan.

Anda mungkin tidak dapat menyalin, menghantar atau memindahkan item yang dilindungi hak

cipta. Beberapa item juga mungkin tidak dihantar jika saiz fail adalah terlalu besar.

Untuk berkongsi foto atau video

1

Dalam Album, cari dan ketik foto atau video yang anda mahu kongsi.

2

Ketik skrin untuk memaparkan bar alat, kemudian ketik .

3

Ketik aplikasi yang anda mahu gunakan untuk berkongsi foto, kemudian ikut

langkah untuk menghantarnya.

Untuk menggunakan foto sebagai gambar kenalan

1

Semasa anda melihat foto, ketik skrin untuk memaparkan bar alat, kemudian

ketik > Gunakan sebagai > Gambar kenalan.

2

Jika ditanya, pilih Kenalan > Sekali sahaja, kemudian pilih kenalan.

Untuk menggunakan foto sebagai hias latar

1

Semasa anda melihat foto, ketik skrin untuk memaparkan bar alat, kemudian

ketik > Gunakan sebagai > Hias latar.

2

Ikut arahan pada skrin anda.

Untuk memutarkan foto

1

Apabila anda melihat foto, ketik skrin untuk memaparkan bar alat, kemudian

ketik .

2

Pilih Putar. Foto disimpan dalam orientasi baru.

77

Ini ialah versi Internet penerbitan ini. © Cetak hanya untuk kegunaan peribadi.

background image

Untuk memadam foto atau video

1

Apabila anda melihat foto, ketik skrin untuk memaparkan bar alat, kemudian

ketik .

2

Ketik Padam.

Untuk bekerja dengan sekumpulan foto atau video dalam Album

1

Apabila melihat imej kecil foto dan video dalam Album, ketik , kemudian ketik

Pilih item

.

2

Ketik item yang anda ingin kendalikan. Item yang dipilih ditunjukkan dengan

bingkai biru.

3

Gunakan alat dalam bar alat untuk bekerja dengan item yang anda pilih.

Untuk aktifkan mod pemilihan, anda juga boleh sentuh terus item sehingga bingkainya

bertukar biru. Kemudian anda boleh mengetik item lain untuk memilihnya.

Menganalisis foto dengan wajah dalam Album

Anda boleh menganalisis sebarang foto yang menampilkan wajah orang pada peranti

anda. Setelah diaktifkan, ciri analisis foto kekal hidup dan foto baharu akan dianalisis

apabila foto itu ditambahkan. Kemudian, setelah menjalankan analisis, anda boleh

menghimpunkan semua foto orang yang sama di dalam satu folder.

Untuk menghidupkan ciri analisis foto

1

Dari Skrin utama anda, ketik .

2

Cari dan ketik Album > Album saya > Muka.

3

Semua foto pada peranti anda dianalisis dan dikumpulkan dalam folder Muka

tanpa nama dengan sewajarnya.

Untuk menamakan muka

1

Dalam jubin Muka, ketik folder Wajah tidak dinamakan, kemudian semak

imbas ke folder Muka lain dan pilih muka yang anda ingin namakan.

2

Ketik Tambah nama.

3

Taip nama, kemudian ketik Selesai > Tambahkan sebagai orang baru.

Untuk menyunting muka nama

1

Apabila anda melihat muka dalam paparan skrin penuh, ketik skrin untuk

memaparkan bar alat, kemudian ketik > Sunting tag nama.

2

Ketik OK.

3

Ketik nama bagi muka yang anda ingin sunting.

4

Ketik gambar, kemudian ketik Selesai >Tambahkan sebagai orang baru.