Sony Xperia SP - За ова Упатство за корисник

background image

За ова Упатство за корисник

Ова е Xperia™ SP Упатство за корисник за верзијата на софтвер Android™ 4.3 (Jelly
Bean)
. Ако не сте сигурни која верзија на софтвер ја користи вашиот уред, можете да проверите

преку менито за поставки. За повеќе информации за ажурирања на софтверот, погледнете
Ажурирање на уредот.

За да ја проверите тековната верзија на софтверот во вашиот уред

1

Од својот Почетен екран, допрете ја опцијата .

2

Најдете и допрете ги опциите Поставки > За телефонот > Верзија на Android.