Sony Xperia SP - Zvanu pāradresācija

background image

Zvanu pāradresācija

Zvanus var pāradresēt, piemēram, uz citu tālruņa numuru vai uz automātiskā

atbildētāja pakalpojumu.

Zvanu pāradresēšana

1

Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet .

2

Atrodiet un piesitiet Iestatījumi > Zvanu iestatījumi > Zvanu pāradresācija.

3

Izvēlieties iespēju.

4

Ievadiet numuru, uz kuru vēlaties pāradresēt zvanus, un pēc tam piesitiet

Iespējot

.

Zvanu pāradresācijas izslēgšana

1

Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet .

2

Atrodiet un piesitiet Iestatījumi > Zvanu iestatījumi > Zvanu pāradresācija.

3

Izvēlieties iespēju un pēc tam piesitiet Atspējot.