Sony Xperia SP - Zvanīšana no ziņas

background image

Zvanīšana no ziņas

Zvanīšana ziņas sūtītājam

1

Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet , pēc tam atrodiet un piesitiet .

2

Piesitiet sarunai.

3

Ekrāna augšdaļā piesitiet adresāta vārdam vai numuram un pēc tam parādītajā

sarakstā atlasiet adresāta vārdu vai numuru.

4

Ja adresāts ir saglabāts kontaktu sarakstā, piesitiet tam tālruņa numuram, uz

kuru vēlaties zvanīt. Ja adresāts nav saglabāts pie kontaktiem, piesitiet .

Sūtītāja numura saglabāšana kontakta informācijā

1

Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet , pēc tam atrodiet un piesitiet .

2

Piesitiet > Saglabāt.

3

Izvēlieties esošu kontaktu vai piesitiet Jauna kontakta izveide.

4

Rediģējiet kontakta informāciju un piesitiet Gatavs.