Sony Xperia SP - Bezvadu tehnoloģija Bluetooth®

background image

Bezvadu tehnoloģija Bluetooth

®

Izmantojiet funkciju Bluetooth

®

, lai nosūtītu failus citai ar Bluetooth

®

saderīgai ierīcei

vai izveidotu savienojumu ar brīvroku papildierīcēm. Ieslēdziet ierīcē funkciju
Bluetooth

®

un izveidojiet bezvadu savienojumu ar citām Bluetooth

®

saderīgām

ierīcēm, piemēram, datoriem, brīvroku papildierīcēm un tālruņiem. Bluetooth

®

savienojums vislabāk darbojas 10 metru (33 pēdu) rādiusā un tad, ja starp ierīcēm
neatrodas blīvi priekšmeti. Ir gadījumi, kad savienojums ar citām Bluetooth

®

ierīcēm ir

jāveido manuāli.

Bluetooth

®

ierīču savstarpējā izmantojamība un saderība atšķiras.

94

Šī ir šīs publikācijas interneta versija. © Drukājiet tikai personiskai lietošanai.

background image

Funkcijas Bluetooth

®

ieslēgšana un ierīces uztveršanas iestatīšana

1

Velciet statusa joslu uz leju un pēc tam piesitiet pie .

2

Piesitiet pie ieslēgšanas/izslēgšanas slēdža blakus Bluetooth, lai ieslēgtu
funkciju Bluetooth

®

.

3

Piesitiet pie Bluetooth. Tiek parādīta jūsu ierīce un pieejamo Bluetooth

®

ierīču

saraksts.

4

Piesitiet savas ierīces nosaukumam, lai tā kļūtu redzama citām Bluetooth

®

ierīcēm.

Ierīces uztveramības laika citām Bluetooth

®

ierīcēm pielāgošana

1

Velciet statusa joslu uz leju un pēc tam piesitiet pie .

2

Atrodiet un piesitiet pie Bluetooth.

3

Nospiediet un atlasiet Redzamības taimauts.

4

Atlasiet iespēju.

Nosaukuma piešķiršana ierīcei

Savai ierīcei varat piešķirt nosaukumu. Ja funkcija Bluetooth

®

ir ieslēgta un ierīces

uztveršana ir iestatīta, šis nosaukums būs redzams citām ierīcēm.

Ierīces nosaukuma piešķiršana

1

Pārliecinieties, vai ir ieslēgta funkcija Bluetooth

®

.

2

Velciet statusa joslu uz leju un pēc tam piesitiet pie .

3

Atrodiet un piesitiet pie Bluetooth.

4

Piesitiet pie un pēc tam atlasiet Pārdēvēt tālruni.

5

Ievadiet savas ierīces nosaukumu.

6

Piesitiet pie Pārdēvēt.

Savienošana pārī ar citu Bluetooth

®

ierīci

Savienojot ierīci pārī ar citu ierīci, varat, piemēram, savienot ierīci ar Bluetooth

®

austiņu vai Bluetooth

®

automašīnas komplektu un izmantot šīs ierīces mūzikas

kopīgošanai.
Ja ierīci savienojat pārī ar citu Bluetooth

®

ierīci, tā atceras šo pāra savienojumu.

Savienojot ierīci pārī ar Bluetooth

®

ierīci, iespējams, būs jāievada piekļuves kods.

Ierīce automātiski mēģinās izmantot vispārīgo piekļuves kodu 0000. Ja tas neder,
skatiet Bluetooth

®

ierīces lietotāja rokasgrāmatu, lai noskaidrotu ierīces piekļuves

kodu. Nākamreiz, veidojot savienojumu ar pārī savienotu Bluetooth

®

ierīci, piekļuves

kods nebūs jāievada atkārtoti.

Dažām Bluetooth

®

ierīcēm, piemēram, lielākajai daļai Bluetooth

®

austiņu, ir jāizveido gan pāris,

gan savienojums ar otru ierīci.

Ierīci var savienot pārī ar vairākām Bluetooth

®

ierīcēm, bet vienlaikus var pieslēgties tikai

vienam Bluetooth

®

profilam.

Ierīces savienošana pārī ar citu Bluetooth

®

ierīci

1

Pārliecinieties, vai ierīcē, kura jāsavieno pārī ar ierīci, ir aktivizēta funkcija
Bluetooth

®

un vai tā ir uztverama citām Bluetooth

®

ierīcēm.

2

Velciet statusa joslu uz leju un pēc tam piesitiet pie .

3

Atrodiet un piesitiet pie Bluetooth. Visas pieejamās Bluetooth

®

ierīces tiek

parādītas sarakstā.

4

Piesitiet tās Bluetooth

®

ierīces nosaukumam, kas jāsavieno pārī ar ierīci.

5

Ja tas tiek prasīts, ievadiet piekļuves kodu vai apstipriniet vienu un to pašu
piekļuves kodu abās ierīcēs. Tagad jūsu ierīce un Bluetooth

®

ierīce ir savienota

pārī.

95

Šī ir šīs publikācijas interneta versija. © Drukājiet tikai personiskai lietošanai.

background image

Ierīces savienošana ar citu Bluetooth

®

ierīci

1

Ja veidojat savienojumu ar Bluetooth

®

ierīci, kas pirms savienošanas pieprasa

vispirms ierīci savienot pārī, veiciet atbilstošās darbības, lai savu ierīci savienotu

pārī ar attiecīgo ierīci.

2

Velciet statusa joslu uz leju un pēc tam piesitiet pie .

3

Atrodiet un piesitiet pie Bluetooth.

4

Piesitiet Bluetooth

®

ierīcei, ar kuru vēlaties savienot ierīci.

Bluetooth

®

ierīces pāra atcelšana

1

Velciet statusa joslu uz leju un pēc tam piesitiet pie .

2

Atrodiet un piesitiet pie Bluetooth.

3

Sadaļā Pārī savienotās ierīces piesitiet pie blakus tās ierīces nosaukumam,

kuras pāri vēlaties atcelt.

4

Piesitiet pie Atcelt savienošanu pārī.

Objektu sūtīšana un saņemšana, izmantojot Bluetooth

®

Kopīgojiet objektus ar Bluetooth

®

savietojamām ierīcēm, piemēram, tālruņiem vai

datoriem. Izmantojot Bluetooth

®

funkciju, varat sūtīt un saņemt dažādus objektus,

piemēram:

fotoattēlus un videoklipus;

mūziku un citus audio failus;

kontaktus;

Web lapas.

Objektu sūtīšana, izmantojot Bluetooth

®

1

Saņemšanas ierīcē:

pārliecinieties, vai funkcija Bluetooth

®

ir ieslēgta un ierīce ir

uztverama citām Bluetooth

®

ierīcēm.

2

Sūtīšanas ierīcē:

atveriet lietotni, kas ietver sūtīšanai izvēlēto objektu, un ritiniet

līdz objektam.

3

Atkarībā no lietotnes un objekta, kuru vēlaties sūtīt, iespējams, būs

nepieciešams, piemēram, pieskarties objektam un turēt to, atvērt objektu vai

nospiest . Var būt iespējami arī citi veidi, kā sūtīt objektus.

4

Izvēlieties Bluetooth.

5

Ieslēdziet Bluetooth

®

, ja tiek parādīta uzvedne ar atbilstošo norādi.

6

Piesitiet saņemšanas ierīces nosaukumam.

7

Saņemšanas ierīcē:

ja tiek parādīta uzvedne ar atbilstošo norādi, akceptējiet

savienojumu.

8

Sūtīšanas ierīcē:

ja tiek parādīta uzvedne ar atbilstošo norādi, apstipriniet

sūtīšanu uz saņemšanas ierīci.

9

Saņemšanas ierīcē:

akceptējiet ienākošo objektu.

Objektu saņemšana, izmantojot Bluetooth

®

1

Pārliecinieties, vai funkcija Bluetooth

®

ir ieslēgta un tā ir uztverama citām

Bluetooth

®

ierīcēm.

2

Sūtošā ierīce tagad sāk sūtīt datus uz jūsu ierīci.

3

Ja tas tiek prasīts, ievadiet vienu un to pašu piekļuves kodu abās ierīcēs vai

apstipriniet ieteikto piekļuves kodu.

4

Kad saņemat paziņojumu par ierīcē ienākošu failu, velciet statusa joslu uz leju

un piesitiet paziņojumam, lai akceptētu faila pārsūtīšanu.

5

Piesitiet pie Akceptēt, lai sāktu faila pārsūtīšanu.

6

Lai skatītu pārsūtīšanas norisi, velciet statusa joslu uz leju.

7

Lai atvērtu saņemtu objektu, velciet statusa joslu uz leju un piesitiet

atbilstošajam paziņojumam.

96

Šī ir šīs publikācijas interneta versija. © Drukājiet tikai personiskai lietošanai.

background image

To failu skatīšana, kuri ir saņemti, izmantojot Bluetooth

®

1

Velciet statusa joslu uz leju un pēc tam piesitiet pie .

2

Atrodiet un piesitiet pie Bluetooth.

3

Nospiediet un atlasiet Rādīt saņemtos failus.