Sony Xperia SP - Mūzikas klausīšanās

background image

Mūzikas klausīšanās

Izmantojiet lietotni WALKMAN, lai klausītos savu iecienītāko mūziku un

audiogrāmatas.

1

Pārlūkot mūziku

2

Meklēt dziesmas pakalpojumā Music Unlimited un visas savā ierīcē saglabātās dziesmas

3

Skatīt pašreizējo atskaņošanas sarakstu

4

Albuma noformējums (ja ir pieejams)

5

Piesitiet, lai atskaņošanas sarakstā pārietu uz iepriekšējo dziesmu

Pieskarieties un turiet, lai pašreizējo dziesmu patītu atpakaļ.

6

Atskaņot dziesmu vai apturēt atskaņošanu

7

Piesitiet, lai atskaņošanas sarakstā pārietu uz nākamo dziesmu

Pieskarieties un turiet, lai pašreizējo dziesmu pārtītu uz priekšu.

8

Sajaukt dziesmas pašreizējā atskaņošanas sarakstā

9

Atkārtot visas dziesmas pašreizējā atskaņošanas sarakstā

10 Norises indikators — velciet indikatoru vai piesitiet līnijai, lai pārtītu uz priekšu vai attītu atpakaļ

11 Pašreizējās dziesmas kopējais ilgums

12 Pašlaik skanošās dziesmas pagājušais laiks

58

Šī ir šīs publikācijas interneta versija. © Drukājiet tikai personiskai lietošanai.

background image

Dziesmas atskaņošana

1

Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet , pēc tam atrodiet un piesitiet .

2