Sony Xperia SP - Atskaņošanas saraksti

background image

Atskaņošanas saraksti

WALKMAN sākuma ekrānā, izmantojot ierīcē saglabātos mūzikas failus, varat izveidot

pats savus atskaņošanas sarakstus.

Savu atskaņošanas sarakstu izveide

1

Atveriet WALKMAN sākuma ekrānu.

2

Lai atskaņošanas sarakstam pievienotu izpildītāju, albumu vai dziesmu,

pieskarieties izpildītāja vārdam/nosaukumam, albuma nosaukumam vai

dziesmas nosaukumam un turiet to.

3

Atvērtajā izvēlnē piesitiet Pievienot šeit: > Izveidot jaunu atskaņ. sar..

4

Ievadiet atskaņošanas saraksta nosaukumu un piesitiet Labi.

Varat arī piesist albuma attēlam un pēc tam , lai izveidotu jaunu atskaņošanas sarakstu.

Dziesmu pievienošana atskaņošanas sarakstam

1

Atveriet WALKMAN sākuma ekrānu.

2

Atrodiet dziesmu vai albumu, ko vēlaties pievienot atskaņošanas sarakstam;

pēc tam pieskarieties dziemas vai albuma nosaukumam un turiet to.

3

Piesitiet Pievienot šeit:.

4

Piesitiet tā atskaņošanas saraksta nosaukumam, kuram vēlaties pievienot šo

albumu vai dziesmu. Albums vai dziesma tiek pievienota atskaņošanas

sarakstam.

Savu atskaņošanas sarakstu atskaņošana

1

Atveriet WALKMAN sākuma ekrānu un piesitiet Atsk. saraksti.

2

Sadaļā Atsk. saraksti piesitiet atskaņošanas sarakstam.

3

Piesitiet dziesmai, lai to atskaņotu.

Dziesmas izņemšana no atskaņošanas saraksta

1

Atskaņošanas sarakstā pieskarieties un turiet tās dziesmas nosaukumu, kuru

vēlaties dzēst.

2

Redzamajā sarakstā piesitiet Dzēst no atskaņoš. saraksta.

Atskaņošanas saraksta dzēšana

1

Atveriet WALKMAN sākuma ekrānu un piesitiet Atsk. saraksti.

2

Pieskarieties dzēšamajam atskaņošanas sarakstam un turiet to.

3

Piesitiet Dzēst.

4

Lai apstiprinātu, vēlreiz piesitiet Dzēst.

Noklusētos atskaņošanas sarakstus nevar izdzēst.