Sony Xperia SP - Kontaktu pārsūtīšana

background image

Kontaktu pārsūtīšana

Kontaktus uz jauno ierīci var pārsūtīt vairākos veidos. Lai saņemtu palīdzību, izvēloties

pārsūtīšanas metodi,

izlasiet rakstu

par kontaktu pārsūtīšanu.

Kontaktu pārsūtīšana, izmantojot datoru

Xperia™ Transfer un Contacts Setup ir datorprogrammā PC Companion ietvertas

lietotnes, kas palīdz izgūt kontaktus no vecās ierīces un tos pārsūtīt uz jauno ierīci.

Šajās lietotnēs tiek atbalstītas vairāku zīmolu ierīces, tostarp iPhone, Samsung, HTC,

BlackBerry, LG, Motorola un Nokia.
Nepieciešamais aprīkojums:

dators ar interneta savienojumu;

vecās ierīces USB kabelis;

jaunās Android™ ierīces USB kabelis;

vecā ierīce;

jaunā Android™ ierīce.

Ierīces kontaktu pārsūtīšana uz jaunu ierīci, izmantojot datoru

1

Pārliecinieties, vai personālajā datorā ir instalēta programmatūra

PC Companion

.

2

Atveriet lietotni PC Companion, pēc tam noklikšķiniet uz

Xperia™ Transfer

vai

Contacts Setup

un izpildiet norādījumus, lai pārsūtītu kontaktus.

Kontaktu pārsūtīšana, izmantojot tiešsaistes kontu

Ja sinhronizējat savā vecajā ierīcē vai datorā esošos kontaktus ar tiešsaistes kontu,
piemēram, Google Sync™, Facebook™ vai Microsoft

®

Exchange ActiveSync

®

,

izmantojot šo kontu, varat pārsūtīt kontaktus uz savu jauno ierīci.

Ierīces kontaktu sinhronizācija ar jaunu ierīci, izmantojot sinhronizācijas kontu

1

Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet un pēc tam piesitiet .

2

Piesitiet un pēc tam Iestatījumi > Konti un sinhronizācija.

3

Atlasiet kontu, ar kuru vēlaties sinhronizēt savus kontaktus, un pēc tam piesitiet

> Sinhronizēt tūlīt.

Jums ir jāpierakstās attiecīgajā sinhronizācijas kontā, lai varētu ar to sinhronizēt savus

kontaktus.

Citas kontaktu pārsūtīšanas metodes

Kontaktus no vecās ierīces uz jauno var pārsūtīt vairākos veidos. Piemēram, varat
kopēt kontaktus atmiņas kartē, izmantot tehnoloģiju Bluetooth

®

vai saglabāt kontaktus

SIM kartē. Plašāku informāciju par kontaktu pārsūtīšanu no vecās ierīces skatiet

attiecīgajā lietotāja rokasgrāmatā.

Kontaktu importēšana no atmiņas kartes

1

Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet un pēc tam piesitiet .

2

Nospiediet , pēc tam piesitiet Importēt kontaktus > SD karte.

3

Atlasiet, kur kontaktus saglabāt.

4

Atlasiet importējamo failu.

44

Šī ir šīs publikācijas interneta versija. © Drukājiet tikai personiskai lietošanai.

background image

Kontaktu importēšana, izmantojot tehnoloģiju Bluetooth

®

1

Pārliecinieties, vai Bluetooth

®

funkcija ir ieslēgta un ierīce ir iestatīta kā

uztverama.

2

Kad saņemat paziņojumu par ierīcē ienākošu failu, velciet statusa joslu uz leju

un piesitiet paziņojumam, lai akceptētu faila pārsūtīšanu.

3

Piesitiet Akceptēt, lai sāktu faila pārsūtīšanu.

4

Velciet statusa joslu uz leju. Kad pārsūtīšana ir pabeigta, piesitiet paziņojumam.

5

Piesitiet saņemtajam failam un atlasiet, kur kontaktus saglabāt.

Kontaktu importēšana no SIM kartes

Ja kontaktus pārsūtāt, izmantojot SIM karti, varat zaudēt informāciju vai arī iegūt vairākus

kontakta ierakstus.

1

Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet un pēc tam piesitiet .

2

Piesitiet un pēc tam Importēt kontaktus > SIM karte.

3

Atlasiet, kur kontaktus saglabāt.

4

Lai importētu atsevišķu kontaktu, atrodiet to un piesitiet tam. Lai importētu visus

kontaktus, piesitiet Importēt visus.