Sony Xperia SP - Izvairīšanās no dublikātiem lietotnē Kontakti

background image

Izvairīšanās no dublikātiem lietotnē Kontakti

Ja savus kontaktus sinhronizējat ar jaunu kontu vai kā citādi importējat informāciju par

kontaktiem, lietotnē Kontakti var izveidoties dublikāti. Ja tas notiek, varat šādus

dubultierakstus apvienot, izveidojot vienu ierakstu. Un, ja ieraksti ir apvienoti kļūdas

pēc, varat tos vēlāk atdalīt.

Kontaktu saistīšana

1

Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet un pēc tam piesitiet .

2

Piesitiet kontaktam, kuru vēlaties saistīt ar citu kontaktu.

3

Nospiediet un pēc tam piesitiet Saistīt kontaktu.

4

Piesitiet kontaktam, kura informāciju vēlaties pievienot pirmajam kontaktam, pēc

tam piesitiet Labi, lai apstiprinātu. Informācija par pirmo kontaktu tiek

sapludināta ar otro kontaktu, un saistītie kontakti sarakstā Kontakti tiek parādīti

kā viens kontakts.

Kontaktu saiknes noņemšana

1

Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet un pēc tam piesitiet .

2

Piesitiet kontaktam, kuru vēlaties rediģēt, un pēc tam piesitiet .

3

Piesitiet Atsaistīt kontaktu > Noņemt piesaisti.