Sony Xperia SP - Seju atrašana

background image

Seju atrašana

Lai fokusētu seju, kas neatrodas kadra centrā, var izmantot seju atrašanas funkciju.

Kamera automātiski atrod piecas sejas, tās tiek norādītas ar baltiem rāmjiem. Dzeltens

rāmis norāda, kura seja ir fokusā. Fokusēta tiek seja, kas atrodas vistuvāk kamerai.

Lai izvēlētos, kuru seju fokusēt, var arī piesist kādam no rāmjiem.

Sejas noteikšanas funkcijas ieslēgšana

1

Aktivizējiet kameru.

2

Piesitiet pie un pēc tam atlasiet .

3

Piesitiet pie un pēc tam .

4

Piesitiet pie Fokusa režīms > Seju atrašana.

Fotografēšana, izmantojot sejas noteikšanu

1

Kad kamera ir aktivizēta un ir ieslēgta funkcija Seju atrašana, pavērsiet kameru

pret fotografējamo objektu. Programma var noteikt līdz pat piecām sejām, un

katra atrastā seja tiek ierāmēta.

2

Nospiediet kameras taustiņu līdz pusei. Fokusētā seja tiek norādīta ar dzeltenu

rāmi.

3

Lai fotografētu, nospiediet kameras taustiņu līdz galam.