Sony Xperia SP - Xperia pilnās tastatūras personalizēšana

background image

Xperia pilnās tastatūras personalizēšana

Ja tekstu ievadāt, izmantojot ekrāna vai tālruņa tastatūru, varat piekļūt pilnās

tastatūras iestatījumiem un citiem teksta ievades iestatījumiem, kas palīdz iestatīt

rakstīšanas valodu, teksta ieteikumus, automātiskās atstarpes un ātros punktus.

Piemēram, varat noteikt, kā vārdu iespējas tiek attēlotas un kā vārdi tiek laboti, kad

rakstāt. Un varat skenēt savas ziņas datus, lai vārdu ieteikumi atbilstu jūsu rakstīšanas

stilam. Varat arī iestatīt teksta ievades lietotni, lai tā atcerētos jaunos vārdus, ko

rakstāt.

Piekļuve ekrāna tastatūras un tālruņa tastatūras iestatījumiem

1

Ja tekstu ievadāt, izmantojot ekrāna tastatūru vai tālruņa tastatūru, piesitiet

vai .

2

Piesitiet un pēc tam Pilnās tastatūras iestatījumi un mainiet iestatījumus, kā

nepieciešams.

3

Lai teksta ievadei pievienotu rakstības valodu, piesitiet Rakstīšanas valodas un

atzīmējiet attiecīgās izvēles rūtiņas.

4

Piesitiet Labi, lai apstiprinātu.

Teksta ievades iestatījumu maiņa

1

Ja tekstu ievadāt, izmantojot ekrāna tastatūru vai tālruņa tastatūru, piesitiet

vai .

2

Piesitiet iestatījumam , pēc tam piesitietPilnās tastatūras iestatījumi > Teksta

ievades iestatījumi

un izvēlieties vajadzīgos iestatījumus.

Smaidiņu taustiņa parādīšana

1

Ja ievadāt tekstu, izmantojot ekrāna tastatūru, piesitiet .

2

Piesitiet un pēc tam Pilnās tastatūras iestatījumi > Pilnās tastatūras izskats

> Papildu taustiņi.

3

Atzīmējiet izvēles rūtiņu Smaidiņu taustiņi.

Rakstīšanas stila lietošana

1

Ja tekstu ievadāt, izmantojot ekrāna tastatūru vai tālruņa tastatūru, piesitiet pie

vai .

2

Piesitiet , pēc tam piesitiet Pilnās tastatūras iestatījumi > Izmantot manu

rakstības stilu

un atlasiet avotu.

29

Šī ir šīs publikācijas interneta versija. © Drukājiet tikai personiskai lietošanai.

background image

Tastatūras izkārtojuma varianta atlase

Izkārtojuma varianti ir pieejami tikai ekrāna tastatūrai, kad atlasāt divas vai trīs rakstīšanas

valodas, un tie var nebūt pieejami visām rakstīšanas valodām.

1

Ja ievadāt tekstu, izmantojot ekrāna tastatūru, piesitiet pie .

2

Piesitiet pie un pēc tam Pilnās tastatūras iestatījumi.

3

Piesitiet pie Rakstīšanas valodas un pēc tam .

4

Atlasiet tastatūras izkārtojuma variantu.

5

Piesitiet pie Labi, lai apstiprinātu.