Sony Xperia SP - Teksta rediģēšana

background image

Teksta rediģēšana

Rakstīšanas laikā gan portreta, gan ainavas orientācijā varat atlasīt, izgriezt, kopēt un

ielīmēt tekstu, divreiz piesitot ievadītajam tekstam. Portreta orientācijā nepieciešamie

rediģēšanas rīki ir pieejami lietotņu joslā. Ainavas orientācijā šie rīki ir pieejami,

izmantojot pogu Rediģēt.

Lietotņu josla

1

Aizvērt lietotņu joslu

2

Atlasīt visu tekstu

3

Izgriezt tekstu

4

Kopēt tekstu

28

Šī ir šīs publikācijas interneta versija. © Drukājiet tikai personiskai lietošanai.

background image

5

Ielīmēt tekstu

Ikona parādās tikai tad, kad starpliktuvē ir saglabāts teksts.

Teksta atlase

1

Ievadiet kādu tekstu, pēc tam divreiz piesitiet tekstam. Vārds, kuram piesitīsiet,

tiks iezīmēts ar tabulatoriem abās pusēs.

2

Velciet tabulatorus pa kreisi vai pa labi, lai atlasītu vairāk teksta.

Teksta rediģēšana portreta režīma orientācijā

1

Ievadiet kādu tekstu, pēc tam divreiz piesitiet ievadītajam tekstam, lai tiktu

parādīta lietotnes josla.

2

Atlasiet tekstu, ko vēlaties rediģēt, pēc tam izmantojiet lietotnes joslu, lai veiktu

vēlamās izmaiņas.

Teksta rediģēšana ainavas režīma orientācijā

1

Ievadiet kādu tekstu, pēc tam divreiz piesitiet ievadītajam tekstam.

2

Atlasiet tekstu, ar ko vēlaties strādāt, pēc tam piesitiet Rediģēt... un atlasiet

iespēju.