Sony Xperia SP - Mobilā tīkla iestatījumi

background image

Mobilā tīkla iestatījumi

Jūsu ierīce automātiski pārslēdzas starp mobilajiem tīkliem atkarībā no tā, kurš tīkls

pieejams dažādos rajonos. Varat iestatīt savu ierīci arī manuāli, lai piekļūtu noteiktam

mobilā tīkla tipam, piemēram, WCDMA vai GSM.

35

Šī ir šīs publikācijas interneta versija. © Drukājiet tikai personiskai lietošanai.

background image

Tīkla režīma izvēle

1

Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet .

2

Atrodiet un piesitiet Iestatījumi > Vēl... > Mobilie tīkli.

3

Piesitiet Tīkla režīms.

4

Izvēlieties tīkla režīmu.

Cita tīkla manuāla atlasīšana

1

Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet .

2

Atrodiet un piesitiet Iestatījumi > Vēl... > Mobilie tīkli > Tīkla operatori.

3

Piesitiet Meklēšanas režīms > Manuāli.

4

Izvēlieties tīklu.

Ja tīklu atlasāt manuāli, ierīce nemeklēs citus tīklus pat tad, ja vairs neatrodaties manuāli

izvēlētā tīkla uztveršanas zonā.

Automātiskās tīkla izvēles aktivizēšana

1

Velciet statusa joslu uz leju un pēc tam piesitiet .

2

Atrodiet un piesitiet Vēl... > Mobilie tīkli > Tīkla operatori.

3

Piesitiet Meklēšanas režīms > Automātiski.

Datu viesabonēšana

Atsevišķi tīkla operatori ļauj sūtīt un saņemt mobilos datus, ja izmantojat

viesabonēšanu ārpus sava mājas tīkla. Šādā gadījumā vispirms ieteicams noskaidrot

attiecīgā datu pārraides pakalpojuma maksu.

Datu pārraides viesabonēšanas aktivizēšana

1

Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet .

2

Atrodiet un piesitiet Iestatījumi > Vēl... > Mobilie tīkli.

3

Atzīmējiet izvēles rūtiņu Datu viesabonēšana.

Datu viesabonēšanu nevar aktivizēt, ja ir deaktivizēti datu savienojumi.

36

Šī ir šīs publikācijas interneta versija. © Drukājiet tikai personiskai lietošanai.