Sony Xperia SP - Ekrāna tastatūra

background image

Ekrāna tastatūra

Varat ievadīt tekstu, izmantojot ekrāna QWERTY tastatūru, piesitot atsevišķi katram

burtam, vai arī varat izmantot teksta ievades velkot funkciju un bīdīt pirkstu no viena

burta uz otru, lai veidotu vārdus.
Varat atlasīt līdz trijām teksta ievades valodām. Tastatūra nosaka valodu, ko lietojat,

un rakstīšanas laikā paredz šīs valodas vārdus. Dažās lietotnēs ekrāna tastatūra tiek

atvērta automātiski, piemēram, e-pasta un īsziņu lietotnēs.

1 Dzēst pirms kursora esošo rakstzīmi.

2 Ievadīt pārnesumu jaunā rindā vai apstiprināt teksta ievadi.

3 Ievadīt atstarpi.

4 Personalizēt pilno tastatūru. Pēc tastatūras personalizēšanas šis taustiņš pazūd.

5 Rādīt skaitļus un simbolus. Lai izmantotu vairāk simbolu, piesitiet

.

6 Pārslēdzieties no mazajiem burtiem uz lielajiem burtiem un lielajiem sākumburtiem , kā arī

pretēji. Dažām valodām šis taustiņš tiek lietots, lai piekļūtu papildu rakstzīmēm.

Ekrāna tastatūras parādīšana, lai ievadītu tekstu

Piesitiet teksta ievades laukam.

Ekrāna tastatūras izmantošana ainavas orientācijā

Kad ir atvērta ekrāna tastatūra, pagrieziet ierīci uz sāniem.

Iespējams, būs jāpielāgo dažu lietotņu iestatījumi, lai iespējotu ainavas orientāciju.

Teksta ievade pa vienei rakstzīmei

1

Lai ievadītu pilnajā tastatūrā redzamu rakstzīmi, piesitiet šai rakstzīmei.

2

Lai ievadītu rakstzīmes variantu, pieskarieties pilnās tastatūras standarta

rakstzīmei un turiet to, līdz tiek atvērts pieejamo iespēju saraksts, un pēc tam

izvēlieties iespēju. Piemēram, lai ievadītu rakstzīmi “é”, pieskarieties rakstzīmei

“e” un turiet to, līdz tiek parādītas citas iespējas, un pēc tam, neatlaižot pirkstu

no pilnās tastatūras, velciet pirkstu līdz rakstzīmei “é” un izvēlieties to.

Punkta ievadīšana

Pēc vārda ievades divreiz piesitiet atstarpes taustiņam.

26

Šī ir šīs publikācijas interneta versija. © Drukājiet tikai personiskai lietošanai.

background image

Teksta ievade, izmantojot funkciju Teksta ievade velkot

1

Kad tiek parādīta ekrāna tastatūra, bīdiet pirkstu no viena burta uz otru, lai

izveidotu vārdu, ko vēlaties rakstīt.

2

Kad esat pabeidzis vārda ievadi, paceliet pirkstu. Atbilstoši burtiem, pār kuriem

vilkāt ar pirkstu, tiek parādīts vārda piedāvājums.

3

Ja netiek parādīts vajadzīgais vārds, piesitiet , lai skatītu citas iespējas, un

atlasiet atbilstošo iespēju. Ja vajadzīgā iespēja netiek parādīta, dzēsiet visu

vārdu un atkārtoti ievadiet to, velkot vai pieskaroties katram burtam atsevišķi.

Iestatījumu Švīkāšana, lai rakstītu maiņa

1

Kad ir atvērta ekrāna tastatūra, piesitiet .

2

Piesitiet un pēc tam Pilnās tastatūras iestatījumi > Teksta ievades

iestatījumi

.

3

Lai aktivizētu vai deaktivizētu teksta ievades velkot funkciju, atzīmējiet izvēles

rūtiņu Švīkāšana, lai rakstītu vai noņemiet tai atzīmi.