Sony Xperia SP - Atmiņa

background image

Atmiņa

Saturu var saglabāt ierīces iekšējā atmiņā un atmiņas kartē.

Atmiņas statusa skatīšana

1

Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet .

2

Atrodiet un piesitiet Iestatījumi > Atmiņa, lai skatītu atmiņas statusu.

Atmiņas karte

Ierīce atbalsta microSD™ atmiņas karti, kas tiek izmantota satura glabāšanai. Šādu

karti var izmantot arī kā portatīvu atmiņas karti citās saderīgās ierīcēs.

Atmiņas karte, iespējams, jāiegādājas atsevišķi.

32

Šī ir šīs publikācijas interneta versija. © Drukājiet tikai personiskai lietošanai.

background image

Atmiņas kartes formatēšana

Ierīces atmiņas karti varat formatēt, piemēram, lai atbrīvotu atmiņu. Tas nozīmē, ka

tiek izdzēsta visa kartē saglabātā informācija.

Formatējot atmiņas karti, tiek izdzēsts viss tās saturs. Pirms atmiņas kartes formatēšanas

noteikti dublējiet visus datus, kurus vēlaties saglabāt. Lai dublētu saturu, varat to kopēt datorā.

Plašāku informāciju skatiet nodaļā

Ierīces savienošana ar datoru

97. lpp.

Atmiņas kartes formatēšana

1

Velciet statusa joslu uz leju un pēc tam piesitiet .

2

Atrodiet un piesitiet Atmiņa > SD kartes nodzēšana.

3

Lai apstiprinātu, piesitiet SD kartes nodzēšana > Dzēst visu

Lietotnes atmiņas tīrīšana

Iespējams, jums kādreiz varētu rasties vajadzība iztīrīt kādas lietotnes atmiņu. Tas

varētu gadīties, kad, piemēram, lietotnes atmiņa ir pilna, vai arī jūs vēlaties notīrīt

kādas spēles rezultātus. Varat arī izdzēst dažās lietotnēs ienākošā e-pasta ziņas,

īsziņas un multiziņas.

Lietotnes atmiņas tīrīšana

1

Velciet statusa joslu uz leju un pēc tam piesitiet .

2

Atrodiet un piesitiet Lietotnes.

3

Piesitiet lietotnei, kuras atmiņu vēlaties notīrīt.

4

Piesitiet Tīrīt kešatmiņu.

Dažu lietotņu atmiņu nevar notīrīt.