Sony Xperia SP - Videosatura pārvaldība

background image

Videosatura pārvaldība

Informācijas par filmu iegūšana manuāli

1

Pārliecinieties, vai jūsu ierīcei ir aktivizēts datu savienojums.

2

Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet pie , pēc tam atrodiet un piesitiet pie Filmas.

3

Cilnē Mana kolekcija piesitiet pie Viss, lai pārietu pie tā faila sīktēla, par kuru

vēlaties iegūt informāciju.

4

Pieskarieties videoklipa sīktēlam un turiet to, pēc tam piesitiet pie Meklēt

informāciju

.

5

Ja tiek prasīts, atļaujiet ierīcei lejupielādēt videoklipa datus, izmantojot mobilo

datu savienojumu.

6

Meklēšanas laukā ievadiet videoklipa atslēgvārdus, pēc tam piesitiet pilnās

tastatūras apstiprināšanas taustiņam. Sarakstā tiek parādītas visas sakritības.

7

Atlasiet meklēšanas rezultātu, pēc tam piesitiet pie Gatavs. Sākas informācijas

lejupielāde.

Informāciju par jauniem videoklipiem varat iegūt automātiski ikreiz, kad tiek atvērta lietotne

Filmas, ja sadaļā Iestatījumi ir atzīmēta izvēles rūtiņa Video informācija. Datu pārraide var būt

par maksu.

Ja lejupielādētā informācija nav pareiza, atkārtoti veiciet meklēšanu, izmantojot citus

atslēgvārdus.

83

Šī ir šīs publikācijas interneta versija. © Drukājiet tikai personiskai lietošanai.

background image

Informācijas par videoklipu tīrīšana

1

Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet pie , pēc tam atrodiet un piesitiet pie Filmas.

2

Cilnē Mana kolekcija piesitiet pie Viss, lai pārietu pie rediģējamā videoklipa.

3

Pieskarieties videoklipa sīktēlam un turiet to, pēc tam piesitiet pie Notīrīt

informāciju

.

Videoklipa dzēšana

1

Sākuma ekrānā piesitiet pie , pēc tam atrodiet un piesitiet pie Filmas.

2

Cilnē Mana kolekcija piesitiet pie Viss, lai pārietu pie dzēšamā videoklipa.

3

Pieskarieties videoklipa sīktēlam un turiet to, pēc tam sarakstā, kas tiek

parādīts, piesitiet pie Dzēst.

4

Lai apstiprinātu, vēlreiz piesitiet pie Dzēst.

84

Šī ir šīs publikācijas interneta versija. © Drukājiet tikai personiskai lietošanai.