Sony Xperia SP - Video skatīšanās lietotnē Filmas

background image

Video skatīšanās lietotnē Filmas

Izmantojiet lietotni Filmas, lai atskaņotu filmas un citu ierīcē saglabāto vai lejupielādēto

videosaturu. Ar lietotnes Filmas palīdzību varat arī iegūt katras filmas plakātu attēlu,

īsu sižeta izklāstu, informāciju par žanru un režisoru. Varat arī atskaņot filmas citās

ierīcēs, kas savienotas ar to pašu tīklu.

Ar ierīces kameru uzņemtie video tiek parādīti lietotnē Albums, nevis lietotnē Filmas.

Dažus videofailus lietotnē Filmas nevar atskaņot.

Pārskats par lietotni Filmas

1

Atvērt lietotni Video Unlimited

2

Skatīt izvēlnes iespējas

3

Piesitiet, lai atskaņotu pēdējo skatīto video

4

Pārlūkot visus ierīcē lejupielādētos vai saglabātos video

5

Piesitiet, lai atskaņotu saglabātos vai lejupielādētos videofailus

6

Piesitiet, lai visus video skatītu lietotnē Video Unlimited

7

Piesitiet, lai detalizētu informāciju par video skatītu lietotnē Video Unlimited

Sony Entertainment Network ar Video Unlimited un Music Unlimited nav pieejams visos tirgos.

Ir nepieciešams atsevišķs abonements. Tiek piemēroti papildu noteikumi un nosacījumi.

Videoklipa atskaņošana lietotnē Filmas

1

Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet pie , pēc tam atrodiet un piesitiet pie Filmas.

2

Atrodiet un piesitiet videoklipam, ko vēlaties atskaņot. Ja videoklips netiek

parādīts ekrānā, cilnē Mana kolekcija piesitiet pie Viss, pēc tam atrodiet un

piesitiet pie videoklipa, ko vēlaties atskaņot.

3

Lai parādītu vai paslēptu vadīklas, piesitiet ekrānam.

4

Lai apturētu atskaņošanu, piesitiet pie . Lai atsāktu atskaņošanu, piesitiet pie

.

5

Lai attītu atpakaļ, velciet norises joslas marķieri pa kreisi. Lai pārtītu uz priekšu,

velciet norises joslas marķieri pa labi.

Videoklipa atskaņošana ārējā ierīcē

82

Šī ir šīs publikācijas interneta versija. © Drukājiet tikai personiskai lietošanai.

background image

1

Videoklipa atskaņošanas laikā piesitiet ekrānam, lai parādītu vadīklas.

2

Piesitiet pie > Throw.

3

Atlasiet ārēju ierīci, kurā atskaņot videoklipu. Ja nav pieejama neviena ārēja

ierīce, izpildiet ekrānā sniegtos norādījumus, lai to pievienotu.

Filmu iestatījumu maiņa

1

Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet pie , pēc tam atrodiet un piesitiet pie Filmas.

2

Piesitiet pie , pēc tam mainiet iestatījumus, kā nepieciešams.

Skaņas iestatījumu mainīšana videoklipa atskaņošanas laikā

1

Videoklipa atskaņošanas laikā piesitiet ekrānam, lai skatītu vadīklas.

2

Piesitiet un pēc tam Skaņas iestatījumi.

3

Atzīmējiet tās skaņas iestatījumu izvēles rūtiņas, kuras vēlaties aktivizēt.

4

Kad tas ir izdarīts, piesitiet Labi.

Videoklipa kopīgošana

1

Kad tiek atskaņots videoklips, piesitiet , pēc tam piesitiet Kopīgot.

2

Atvērtajā izvēlnē piesitiet lietotnei, kuru vēlaties izmantot atlasītā videoklipa

kopīgošanai, un pēc tam veiciet nepieciešamās darbības, lai to nosūtītu.