Sony Xperia SP - E-pasta ziņu sūtīšana un saņemšana

background image

E-pasta ziņu sūtīšana un saņemšana

1

Skatīt visu e-pasta kontu un jaunāko mapju sarakstu

2

Rakstīt jaunu e-pasta ziņu

53

Šī ir šīs publikācijas interneta versija. © Drukājiet tikai personiskai lietošanai.

background image

3

Meklēt e-pasta ziņas

4

Piekļūt iestatījumiem un opcijām

5

E-pasta ziņu saraksts

Jaunu e-pasta ziņu lejupielādēšana

1

Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet .

2

Atrodiet un piesitiet E-pasts.

3

Ja lietojat vairākus e-pasta kontus, piesitiet un atlasiet pārbaudāmā konta

mapi Iesūtne.

4

Lai lejupielādētu jaunas ziņas, piesitiet .

Kad ir atvērta iesūtne, švīkājiet uz leju pa ekrānu, lai atsvaidzinātu ziņu sarakstu.

E-pasta ziņu lasīšana

1

Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet .

2

Atrodiet un piesitiet E-pasts.

3

Ja lietojat vairākus e-pasta kontus, piesitiet , atlasiet kontu, kuru vēlaties

pārbaudīt, un pēc tam nolaižamajā izvēlnē piesitiet Iesūtne. Ja vēlaties

vienlaikus pārbaudīt visus e-pasta kontus, piesitiet un pēc tam nolaižamajā

izvēlnē piesitiet Apvienotā iesūtne.

4

E-pasta iesūtnē ritiniet uz augšu vai uz leju un piesitiet e-pasta ziņai, kuru

vēlaties lasīt.

E-pasta ziņas izveide un sūtīšana

1

Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet , pēc tam atrodiet elementu E-pasts un

piesitiet tam.

2

Ja lietojat vairākus e-pasta kontus, piesitiet un atlasiet kontu, no kura

vēlaties sūtīt e-pasta ziņu, un pēc tam nolaižamajā izvēlnē piesitiet Iesūtne.

3

Piesitiet un pēc tam ievadiet adresāta vārdu vai e-pasta adresi vai piesitiet

un kontaktu sarakstā atlasiet vienu vai vairākus adresātus.

4

Ievadiet e-pasta tēmu un ziņas tekstu, pēc tam piesitiet

Atbildēšana uz e-pasta ziņu

1

Savā e-pasta iesūtnē atrodiet un piesitiet ziņai, uz kuru vēlaties atbildēt, pēc

tam piesitiet Atbildēt vai Atbildēt visiem.

2

Ievadiet atbildi un pēc tam piesitiet .

E-pasta ziņas pārsūtīšana

1

E-pasta iesūtnē atrodiet un piesitiet ziņai, ko vēlaties dzēst, pēc tam piesitiet

Pārsūtīt

.

2

Manuāli ievadiet adresāta e-pasta adresi vai piesitiet un kontaktu sarakstā

atlasiet adresātu.

3

Ievadiet ziņas tekstu un pēc tam piesitiet .

E-pasta ziņas pielikuma skatīšana

1

Atrodiet un piesitiet e-pasta ziņai ar pielikumu, kuru vēlaties skatīt. E-pasta

ziņas ar pielikumiem tiek apzīmētas ar .

2

Kad tiek atvērta e-pasta ziņa, piesitiet Ielādēt, lai sāktu pielikuma lejupielādi.

3

Kad pielikums ir lejupielādēts, piesitiet Skatīt.

Sūtītāja e-pasta adreses saglabāšana kontaktos

1

Savā e-pasta iesūtnē atrodiet ziņu un piesitiet tai.

2

Piesitiet sūtītāja vārdam un pēc tam piesitiet Labi.

3

Izvēlieties esošu kontaktu vai piesitiet Jauna kontakta izveide.

4

Rediģējiet kontakta informāciju, ja nepieciešams, un pēc tam piesitiet Gatavs.

54

Šī ir šīs publikācijas interneta versija. © Drukājiet tikai personiskai lietošanai.