Sony Xperia SP - Ierīces atrašana

background image

Ierīces atrašana

Ja pazaudējat ierīci, varat to atrast un aizsargāt vairākos veidos. Izmantojot

pakalpojumu my Xperia, varat:

meklēt savu ierīci kartē;

116

Šī ir šīs publikācijas interneta versija. © Drukājiet tikai personiskai lietošanai.

background image

aktivizēt brīdinājuma signālu, kurš darbojas, pat ja ierīcē ir iestatīts klusais režīms;

attāli bloķēt ierīci un parādīt tajā savu kontaktinformāciju;

kā pēdējā iespēja — attāli dzēst ierīces iekšējās un ārējās atmiņas saturu.

Pirms pakalpojuma my Xperia lietošanas tas ir jāaktivizē ierīcē. Kad pakalpojums ir

aktivizēts, pārejiet uz vietni

myxperia.sonymobile.com

un pierakstieties, izmantojot to

pašu Google™ kontu, kuru iestatījāt ierīcē.

Pakalpojums my Xperia, iespējams, nav pieejams visās valstīs/reģionos.

Pakalpojuma my Xperia aktivizēšana

1

Velciet statusa joslu uz leju un pēc tam piesitiet .

2

Piesitiet Drošība > MyXperia™ > Aktivizēt.

3

Atzīmējiet izvēles rūtiņu un pēc tam piesitiet Akceptēt.