Sony Xperia SP - Ierīces atkārtota pārstrāde

background image

Ierīces atkārtota pārstrāde

Vai mājās ir veca ierīce? Varbūt vēlaties to atkārtoti pārstrādāt? Tādā veidā palīdzēsiet

mums atkārtoti izmantot tās materiālus un komponentus, kā arī aizsargāsiet vidi!

Uzziniet vairāk par atkārtotas pārstrādes iespējām savā reģionā, atverot

www.sonymobile.com/recycle

.

117

Šī ir šīs publikācijas interneta versija. © Drukājiet tikai personiskai lietošanai.