Sony Xperia SP - „Bluetooth®“ belaidžio ryšio technologija

background image

“ belaidžio ryšio technologija

Naudodamiesi „Bluetooth

®

“ funkcija, siųskite failus į kitus su „Bluetooth

®

“ suderinamus

prietaisus arba prisijunkite prie laisvų rankų įrangos. Įjunkite „Bluetooth

®

“ funkciją savo

prietaise ir kurkite belaides jungtis su kitais su „Bluetooth

®

“ suderinamais prietaisais,

pvz., kompiuteriais, laisvų rankų įranga ir telefonais. „Bluetooth

®

“ jungtys geriau veikia

10 metrų (33 pėdų) diapazone, jei tarp prietaisų nėra masyvių objektų. Kartais gali
reikėti patiems susieti savo prietaisą su kitais „Bluetooth

®

“ prietaisais.

„Bluetooth

®

“ prietaisų operacinis ir kitoks suderinamumas gali skirtis.

„Bluetooth

®

“ funkcijos įjungimas ir prietaiso nustatymas kaip matomo

1

Vilkite būsenos juostą žemyn, tada bakstelėkite .

2

Bakstelėkite įjungimo / išjungimo mygtuką šalia „„Bluetooth““, kad įjungtumėte
„Bluetooth

®

“ funkciją.

3

Bakstelėkite „Bluetooth“. Rodomas jūsų prietaisas ir galimų „Bluetooth

®

prietaisų sąrašas.

4

Bakstelėkite savo prietaiso pavadinimą, kad būtumėte matomas kitiems
„Bluetooth

®

“ prietaisams.

Prietaiso matomumo kitiems „Bluetooth

®

“ prietaisams laiko pritaikymas

1

Vilkite būsenos juostą žemyn, tada bakstelėkite .

2

Raskite ir bakstelėkite „Bluetooth“.

3

Paspauskite ir pasirinkite Baigėsi skirt. matom. laikas.

4

Pasirinkite pasirinktį.

Pavadinimo suteikimas prietaisui

Galite suteikti prietaisui pavadinimą. Šis pavadinimas rodomas kitiems prietaisams,
kai įjungiate „Bluetooth

®

“ funkciją ir nustatote, kad prietaisas būtų matomas.

Pavadinimo suteikimas prietaisui

1

Įsitikinkite, kad „Bluetooth

®

“ funkcija įjungta.

2

Vilkite būsenos juostą žemyn, tada bakstelėkite .

3

Raskite ir bakstelėkite „Bluetooth“.

4

Bakstelėkite ir pasirinkite Pervardyti telefoną.

5

Įveskite prietaiso pavadinimą.

6

Bakstelėkite Pervardyti.

Sujungimas su kitu „Bluetooth

®

“ prietaisu

Jungdami prietaisą su kitu prietaisu, galite sujungti, pvz., prietaisą ir „Bluetooth

®

ausines arba „Bluetooth

®

“ automobilio rinkinį, ir naudoti šiuos kitus prietaisus norint

dalytis muzika.
Savo prietaisą sujungus su kitu „Bluetooth

®

“ prietaisu, jūsų prietaisas įsimins šį

sujungimą. Jungiant savo prietaisą su „Bluetooth

®

“ prietaisu, būtina įvesti prieigos

kodą. Jūsų prietaisas automatiškai bandys naudoti bendrąjį prieigos kodą 0000. Jei tai
neveikia, žr. savo „Bluetooth

®

“ prietaiso naudotojo vadovą, kad rastumėte prietaiso

95

Tai internetinė šio leidinio versija. © Galima išspausdinti tik asmeninėms reikmėms.

background image

prieigos kodą. Kitą kartą jungiantis prie jau anksčiau sujungto „Bluetooth

®

“ prietaiso,

prieigos kodo įvesti iš naujo nereikia.

Kai kuriuos „Bluetooth

®

“ prietaisus, pvz., daugumą „Bluetooth

®

“ ausinių, reikia sujungti, o tada

prijungti prie kitų prietaisų.

Vienu metu prietaisą galite jungti su keliais „Bluetooth

®

“ prietaisais, tačiau tik su vienu

„Bluetooth

®

“ aprašu.

Prietaiso sujungimas su kitu „Bluetooth

®

“ prietaisu

1

Įsitikinkite, kad prietaise, su kuriuo norite sujungti savo prietaisą, suaktyvinta
„Bluetooth

®

“ funkcija ir jis matomas kitiems „Bluetooth

®

“ prietaisams.

2

Vilkite būsenos juostą žemyn, tada bakstelėkite .

3

Raskite ir bakstelėkite „Bluetooth“. Visi galimi „Bluetooth

®

“ prietaisai rodomi

sąraše.

4

Bakstelėkite „Bluetooth

®

“ prietaisą, kurį norite sujungti su savo prietaisu.

5

Jei reikia, įveskite prieigos kodą, arba patvirtinkite tą patį prieigos kodą abiems
prietaisams. Dabar jūsų prietaisas ir „Bluetooth

®

“ prietaisas yra sujungti.

Prietaiso prijungimas prie kito „Bluetooth

®

“ prietaiso

1

Jei jungiatės prie „Bluetooth

®

“ prietaiso, kuris reikalauja prieš jungiantis sujungti

prietaisą, atlikite atitinkamus savo prietaiso sujungimo su tuo prietaisu

veiksmus.

2

Vilkite būsenos juostą žemyn, tada bakstelėkite .

3

Raskite ir bakstelėkite „Bluetooth“.

4

Bakstelėkite „Bluetooth

®

“ prietaisą, prie kurio norite prijungti savo prietaisą.

„Bluetooth

®

“ prietaiso atjungimas nuo kito prietaiso

1

Vilkite būsenos juostą žemyn, tada bakstelėkite .

2

Raskite ir bakstelėkite „Bluetooth“.

3

Dalyje Sujungti prietaisai šalia prietaiso pavadinimo, kurį norite atjungti nuo kito

prietaiso, bakstelėkite .

4

Bakstelėkite Nutraukti sujungimą.

Elementų siuntimas ir gavimas naudojant „Bluetooth

®

“ technologiją

Bendrai naudokite elementus su kitais prietaisais, palaikančiais „Bluetooth

®

technologiją, pvz., telefonais ar kompiuteriais. Naudodamiesi „Bluetooth

®

“ funkcija

galite siųsti ir gauti kelių tipų elementus, pavyzdžiui:

Nuotraukas ir vaizdo įrašus

Muziką ir kitus garso failus

Adresatus

Interneto puslapius

96

Tai internetinė šio leidinio versija. © Galima išspausdinti tik asmeninėms reikmėms.

background image

Elementų siuntimas naudojant „Bluetooth

®

1

Gaunantysis prietaisas:

Įsitikinkite, kad „Bluetooth

®

“ funkcija įjungta ir kad

prietaisas matomas kitiems „Bluetooth

®

“ prietaisams.

2

Siunčiantysis prietaisas:

atidarykite programą, kurioje yra norimas siųsti

elementas, ir slinkite iki jo.

3

Atsižvelgiant į programą ir norimą siųsti elementą, gali reikėti, pavyzdžiui,

elementą paliesti ir palaikyti, jį atidaryti arba paspausti . Gali būti kitokių

elemento siuntimo būdų.

4

Pasirinkite „Bluetooth“.

5

Įjunkite „Bluetooth

®

“, jei prašoma tai padaryti.

6

Bakstelėkite gaunančiojo prietaiso pavadinimą.

7

Gaunantysis prietaisas:

jei prašoma, priimkite ryšį.

8

Siunčiantysis prietaisas:

jei prašoma, patvirtinkite persiuntimą į gaunantįjį

prietaisą.

9

Gaunantysis prietaisas:

priimkite gaunamą elementą.

Elementų gavimas naudojant „Bluetooth

®

1

Įsitikinkite, kad įjungta „Bluetooth

®

“ funkcija ir prietaisas matomas kitiems

„Bluetooth

®

“ prietaisams.

2

Siunčiantysis prietaisas dabar pradės siųsti duomenis į jūsų prietaisą.

3

Jei būsite paraginti, įveskite tą patį slaptažodį abiejuose prietaisuose arba

patvirtinkite siūlomą prieigos kodą.

4

Kai gausite pranešimą apie į prietaisą gaunamą failą, vilkite būsenos juostą

žemyn ir bakstelėkite pranešimą, kad priimtumėte failų persiuntimą.

5

Bakstelėkite Priimti, kad pradėtumėte failų persiuntimą.

6

Norėdami peržiūrėti persiuntimo eigą, vilkite būsenos juostą žemyn.

7

Norėdami peržiūrėti gautą elementą, vilkite būsenos juostą žemyn ir

bakstelėkite susijusį pranešimą.

Failų, gautų naudojant „Bluetooth

®

“, peržiūra

1

Vilkite būsenos juostą žemyn, tada bakstelėkite .

2

Raskite ir bakstelėkite „Bluetooth“.

3

Paspauskite ir pasirinkite Rodyti gautus failus.