Sony Xperia SP - Bendras muzikos failų naudojimas

background image

Bendras muzikos failų naudojimas

Dainos siuntimas

1

Atidarykite WALKMAN pagrindinį ekraną.

2

Raskite norimą siųsti dainą ar albumą, tada palieskite ir palaikykite dainos

pavadinimą.

3

Bakstelėkite Bendrai naudoti.

4

Sąraše pasirinkite programą ir vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus.

Tokiu pačiu būdu galite siųsti albumus ir grojaraščius.

Bendras muzikos failų naudojimas „Facebook™“

Draugų muzikos funkcija surenka muzikos ir su muzika susijusio turinio, kurį jūs ir jūsų

draugai bendrai naudojate „Facebook™“, nuorodas.

Jei norite paspausti „Patinka“ prie dainos „Facebook™“

1

Kai WALKMAN programoje leidžiama daina, bakstelėkite albumo paveikslėlį.

2

Bakstelėdami pažymėkite šią dainą kaip mėgstamą „Facebook™“. Jei norite,

komentarų lauke įrašykite komentarą.

3

Bakstelėdami Dalintis nusiųskite dainą į „Facebook™“. Jei daina bus gauta

sėkmingai, iš „Facebook™“ gausite patvirtinimo pranešimą.

61

Tai internetinė šio leidinio versija. © Galima išspausdinti tik asmeninėms reikmėms.

background image

Iš draugų gautos muzikos tvarkymas

1

Atidarykite WALKMAN pagrindinį ekraną ir bakstelėkite Draugų muzika >

Naujausi

.

2

Bakstelėkite elementą ir jį atidarykite, tada tvarkykite jį kaip norite.

3

Bakstelėkite , kad parodytumėte per „Facebook™“, jog ši daina jums

„Patinka“. Jei norite, į komentarų lauką įrašykite komentarą.

Muzikos, kuria dalijatės, peržiūra

1

Atidarykite WALKMAN pagrindinį ekraną ir bakstelėkite Draugų muzika > Aš

dalinuosi

.

2

Slinkite prie norimo atidaryti elemento ir jį bakstelėkite. Parodomi visi

komentarai apie elementą, jei jų yra.