Sony Xperia SP - Atsarginės adresinės kopijos darymas

background image

Atsarginės adresinės kopijos darymas

Atsarginei adresinės kopijai daryti galite naudoti atminties kortelę arba SIM kortelę.

Visų adresatų eksportavimas į atminties kortelę

1

Pagrindinis ekranas bakstelėkite , tada bakstelėkite .

2

Paspauskite , tada bakstelėkite Eksportuoti adresatus > SD kortelė.

3

Bakstelėkite Gerai.

Visų adresatų eksportavimas į SIM kortelę

1

Iš Pagrindinis ekranas bakstelėkite , tada bakstelėkite .

2

Paspauskite , tada bakstelėkite Eksportuoti adresatus > SIM kortelė.

3

Pažymėkite norimus eksportuoti adresatų įrašus arba bakstelėkite Žymėti

visus

, jei norite eksportuoti visus adresatų įrašus.

4

Bakstelėkite Eksportuoti.

5

Pasirinkite Pridėti adresatų, jei norite pridėti adresatus prie SIM kortelėje

esančių adresatų, arba pasirinkite Pakeisti visus adresatus, jei norite pakeisti

SIM kortelėje esančius adresatus.

Eksportuojant adresatus į SIM kortelę, gali būti eksportuota ne visa informacija. Taip yra dėl

SIM kortelių atminties dydžio ribotumo.

48

Tai internetinė šio leidinio versija. © Galima išspausdinti tik asmeninėms reikmėms.