Sony Xperia SP - Žinučių siuntimo nustatymai

background image

Žinučių siuntimo nustatymai

Jei norite keisti įspėjimo apie pranešimą nustatymus

1

Srityje Pagrindinis ekranas bakstelėkite , tada raskite ir bakstelėkite .

2

Bakstelėkite , tada bakstelėkite Nustatymai.

3

Jei norite nustatyti pranešimo signalą, bakstelėkite Perspėjimo signalas ir

pasirinkite parinktį.

4

Norėdami nustatyti kitus nustatymus, pažymėkite atitinkamus žymimuosius

langelius arba panaikinkite jų žymėjimus.

Išeinančių žinučių pristatymo ataskaitos nustatymų keitimas

1

Srityje Pagrindinis ekranas bakstelėkite , tada raskite ir bakstelėkite .

2

Bakstelėkite , tada bakstelėkite Nustatymai.

3

Norėdami aktyvinti arba panaikinti pristatymo ataskaitas, bakstelėkite

Pristatymo ataskaita

.