Sony Xperia SP - Xperia пернетақтасын дербестендіру

background image

Xperia пернетақтасын дербестендіру

Экран пернета

қтасы немесе телефон пернетақтасы арқылы мәтін енгізген кезде, пернетақта

параметрлеріне ж

әне басқа да жазу тілдеріне, мәтінді болжауға, бос орындарды автоматты түрде

қоюға және жылдам нүкте қоюға арналған опцияларды орнатуға көмектесетін мәтін енгізу

параметрлері м

әзіріне кіруге болады. Мысалы, қандай сөз опцияларының шығатындығын және

терген кезде с

өздердің түзетілуін шешеді. Болжамдар жазу мәнеріңізге сәйкес келуі үшін, хабар

дерегін сканерлеуге болады. Сондай-а

қ, мәтін енгізу қолданбасын жазған жаңа сөздеріңізді есте

са

қтау үшін орната аласыз.

28

Б

ұл – жарияланымның Интернеттегі нұсқасы. © Тек жеке мақсатта пайдалану үшін басып шығарыңыз.

background image

Экран пернетақтасы және телефон пернетақтасы параметрлеріне кіру

1

Экран пернета

қтасын немесе телефон пернетақтасын пайдаланып мәтінді енгізген кезде

немесе белгішесін т

үртіңіз.

2

т

үймешігін, содан кейін Пернетақта параметрлері түймешігін түртіп, параметрді

қажетінше өзгертіңіз.

3

М

әтінді енгізу үшін жазу тілін қосу үшін, Жазу тілдері түймешігін түртіп, тиісті

ұяшықтарға құсбелгі қойыңыз.

4

Растау

үшін OK түймесін түртіңіз.

Мәтін енгізу параметрлерін өзгерту

1

Экран пернета

қтасын немесе телефон пернетақтасын пайдаланып, мәтінді енгізген кезде

немесе белгішесін т

үртіңіз.

2

т

үймесін, одан кейін Пернетақта параметрлері > Мәтін енгізу

параметрлері т

үймесін түртіп, қатысты параметрлерді таңдаңыз.

Эмоция белгілерінің пернесін көрсету

1

Экранды

қ пернетақта арқылы мәтінді енгізген кезде белгішесін түртіңіз.

2

т

үймесін, кейін Пернетақта параметрлері > Пернетақта түрі > Қосымша

пернелер т

үймесін түртіңіз.

3

Эмоция белгілерінің пернесі

ұяшығына белгі қойыңыз.

Жазу стилін қолдану

1

Экран пернета

қтасын немесе телефон пернетақтасын пайдаланып мәтінді енгізген кезде

немесе белгішесін т

үртіңіз.

2

белгішесін т

үртіп, одан кейін Пернетақта параметрлері > Менің жазу

мәнерімді пайдалану т

үймесін түртіңіз де, мәтін көзін таңдаңыз.

Пернетақтаның орналасу нұсқасын таңдау

Орналасудың нұсқаулары екі немесе үш жазу тілін таңдаған кезде экрандық пернетақтаға
ғана қол жетімді және барлық енгізу тілдерінде қол жетімді бола бермейді.

1

Экранды

қ пернетақта арқылы мәтінді енгізген кезде белгішесін түртіңіз.

2

т

үймесін түртіңіз, содан соң Пернетақта параметрлері түймесін түртіңіз.

3

Жазу тілдері т

үймесін түртіңіз, содан соң түймесін түртіңіз.

4

Пернета

қтаның орналасу нұсқасын таңдаңыз.

5

Растау

үшін OK түймесін түртіңіз.