Sony Xperia SP - Сенсорлы экранды пайдалану

background image

Сенсорлы экранды пайдалану

Элементті ашу немесе бөлектеу

Элементті т

үртіңіз.

Белгілеу опциялары

Белгіленген

құсбелгі

Белгісі алын

ған құсбелгі

Қосулы

Өшірулі

Опцияларды белгілеу немесе белгіні алу

Тиісті

құсбелгіні немесе опция атауының жанындағы ауыстырып-қосқышты түртіңіз.

Масштабтау

Бар масштабтау опциялары пайдаланылатын

қолданбаға байланысты болады.

13

Б

ұл – жарияланымның Интернеттегі нұсқасы. © Тек жеке мақсатта пайдалану үшін басып шығарыңыз.

background image

Масштабтау

Екі сауса

қты экранға бір уақытта қойып, олардың арасын қысыңыз (кішірейту үшін)

немесе айыры

ңыз (үлкейту үшін).

Масштабтау үшін экранда екі саусағыңызды пайдаланған кезде, екі саусақ та
масштабталатын аймақта болса ғана масштабтау мүмкін болады. Мысалы, фотосуретті
үлкейткіңіз келсе, екі саусағыңыз да фотосурет жақтауының ішінде екеніне көз жеткізіңіз.

Жылжу

Экранда сауса

қты жоғары-төмен қозғау арқылы жылжу. Кейбір веб-беттерде оңға-солға да

жылжу

ға болады.

Сүйреу немесе сипап өту экранда ештеңені іске қоспайды.

Жылжу

Жылжы

ғыңыз келетін бағытта экранда саусағыңызбен сипап өтіңіз.

Жылдамырақ жылжу үшін экранда өткіңіз келетін бағытта саусағыңызбен сипап өтіңіз.

14

Б

ұл – жарияланымның Интернеттегі нұсқасы. © Тек жеке мақсатта пайдалану үшін басып шығарыңыз.

background image

Сипап өту үшін

Жылдамыра

қ жылжу үшін экранда өткіңіз келетін бағытта саусағыңызбен сипап өтіңіз.

Жылжу

өздігінен тоқтағанша күтуге болады немесе экранды түрту арқылы оны бірден

то

қтатуға болады.

Сенсорлар

Құрылғыда жарық пен жақындықты анықтайтын сенсорлар бар. Жарық сенсоры қоршаған

ортада

ғы жарық деңгейін анықтайды және экранның жарықтығын сәйкесінше реттейді.

Жа

қындық сенсоры құлағыңыз экранға жақындағанда, сенсорлы экранды өшіреді. Бұл

құрылғыда сөйлесіп тұрғанда құрылғыдағы басқа функциялардың байқаусызда қосылуына жол

бермейді.