Sony Xperia SP - Мәтінді өңдеу

background image

Мәтінді өңдеу

Кітапты

қ және альбомдық режимде мәтінді теру кезінде енгізілген мәтінді екі рет түрту арқылы

та

ңдау, қию, көшіру және қою операцияларын орындауға болады. Кітаптық режимде қажетті

өңдеу құралдары қолданба жолағында қол жетімді болады. Альбомдық режимде «Өңдеу»

т

үймешігі дәл сол құралдарды ұсынады.

Бағдарламалар жолағы

1

Ба

ғдарламалар жолағын жабу

2

Б

үкіл мәтінді таңдау

3

М

әтінді қиып алу

4

М

әтінді көшіру

5

М

әтінді қою

тек алмасу буферінде сақталған мәтін бар болса көрсетіледі.

Мәтін таңдау

1

М

әтін енгізіп, одан кейін мәтінді екі рет түртіңіз. Түрткен сөз екі жағынан белгілермен

б

өлектеледі.

2

Қосымша мәтін таңдау үшін белгілерді солға немесе оңға қарай сүйреңіз.

Кітаптық бағдарда мәтін түзету

1

М

әтін енгізіп, одан кейін қолданбалар жолағы пайда болуы үшін мәтін жолағын екі рет

т

үртіңіз.

2

Т

үзетілетін мәтінді таңдап, одан кейін қажетті өзгертулерді енгізу үшін қолданбалар

жола

ғын пайдаланыңыз.

Альбомдық бағдарда мәтін түзету

1

М

әтін енгізіп, одан кейін енгізілген мәтінді екі рет түртіңіз.

2

Т

үзетілетін мәтінді таңдап, одан кейін Өңдеу... түймесін түртіңіз де, бір опцияны

та

ңдаңыз.