Sony Xperia SP - Жад

background image

Жад

Мазм

ұнды құрылғының ішкі жадына немесе жад картасына сақтауға болады.

Жадтың күйін көру

1

Негізгі экран экранынан т

үртіңіз.

2

Жад к

үйін көру үшін Параметрлері > Қойма тармағын тауып, түртіңіз.

Жад картасы

Құрылғыңыз мазмұн сақтау үшін пайдаланылатын microSD™ жад картасын қолдайды. Картаның

б

ұл түрін тасымалды жад картасы ретінде басқа үйлесімді құрылғылармен де пайдалануға

болады.

Жад картасын бөлек сатып алу қажет болуы мүмкін.

Жад картасын пішімдеу

Құрылғыдағы жад картасын, мысалы, жадты босату үшін, пішімдеуге болады. Яғни, картадағы

барлы

қ деректерді жоясыз.

Жад картасын пішімдеген кезде ондағы барлық мазмұн жойылады. Жад картасын
пішімдеуден бұрын сақтағыңыз келетін барлық деректердің қосалқы көшірмелерін
жасаңыз. Мазмұнның қосалқы көшірмесін жасау үшін оны компьютеріңізге көшіре аласыз.
Қосымша ақпарат алу үшін Құрылғыны компьютерге қосу бөлімін 97-беттен қараңыз.

Жад картасын пішімдеу

1

К

үй жолағын төмен қарай сүйреп, опциясын түртіңіз.

2

Қойма > SD картаны өшіру опциясын тауып т

үртіңіз.

3

Растау

үшін SD картаны өшіру > Барлығын өшіру түймесін түртіңіз.

Қолданба жадын тазалау

Кей жа

ғдайларда қолданбаның жадын тазалау керек болуы мүмкін. Бұл жағдай, мысалы,

қолданба жады толғанда не ойын ұпайларын тазалау керек болғанда орын алуы мүмкін. Сондай-

а

қ, кейбір қолданбалардағы кіріс электрондық поштаны, мәтіндік және мультимедиялық

хабарларды жою керек болуы ы

қтимал.

Қолданба жадын тазалау

1

К

үй тақтасын төмен сүйреңіз де, түймесін түртіңіз.

2

Бағдарламалар параметрін тауып т

үртіңіз.

3

Жадын тазалау керек

қолданбаны түртіңіз.

4

Кэш жадын тазарту т

үймесін түртіңіз.

Кейбір қолданбалардың жадын тазалау мүмкін емес.

32

Б

ұл – жарияланымның Интернеттегі нұсқасы. © Тек жеке мақсатта пайдалану үшін басып шығарыңыз.