Sony Xperia SP - Деректерді пайдалануды басқару

background image

Деректерді пайдалануды басқару

Белгілі мерзім ішінде

құрылғыдан немесе оған мобильді деректер не Wi-Fi® байланысы арқылы

тасымалдан

ған деректер мөлшерін бақылауға және басқаруға болады. Мысалы, қолданбалар

жеке пайдаланатын деректер м

өлшерін шектеуге болады. Сондай-ақ, қосымша ақы төлемеу үшін

мобильді деректер байланысы ар

қылы тасымалданатын деректерге деректерді пайдалану

ескертулері мен шектерін орнату

ға болады.

Деректерді пайдалану параметрлерін реттеу деректерді пайдалануға көмектеседі, бірақ
қосымша ақы алынудан сақтауға кепілдік бермейді.

Деректер тасымалын қосу немесе өшіру

1

К

үй жолағын төмен қарай сүйреп, опциясын түртіңіз.

2

Деректердің пайдаланылуы белгішесін т

үртіңіз.

3

Деректер тасымалын

қосу не өшіру үшін Моб-ді деректер трафигі жанындағы

слайдерді с

үйреңіз.

Деректер тасымалы өшірілген болса да, құрылғы Wi-Fi® және Bluetooth® байланыстарын
орната алады.

Деректерді пайдалану ескертуін орнату

1

Деректер тасымалы

қосылғанына көз жеткізіңіз.

2

К

үй жолағын төмен қарай сүйреп, опциясын түртіңіз.

3

Деректердің пайдаланылуы опциясын тауып т

үртіңіз.

4

Ескерту де

ңгейін орнату үшін ескерту сызығын қажетті мәнге сүйреңіз. Деректер

тасымалыны

ң мөлшері орнатқан деңгейге жеткенде ескерту беріледі.

34

Б

ұл – жарияланымның Интернеттегі нұсқасы. © Тек жеке мақсатта пайдалану үшін басып шығарыңыз.

background image

Деректерді пайдалану шегін орнату

1

Деректер тасымалы

қосылғанына көз жеткізіңіз.

2

К

үй жолағын төмен қарай сүйреп, опциясын түртіңіз.

3

Деректердің пайдаланылуы опциясын тауып т

үртіңіз.

4

Белгіленбеген болса, Ұялы деректер шегін орнату

құсбелгісін белгілеңіз, одан

кейін OK т

үймесін түртіңіз.

5

Деректерді пайдалану шегін орнату

үшін тиісті сызықты қажетті мәнге сүйреңіз.

Деректерді пайдалану мөлшері орнатылған шекке жеткенде құрылғыда деректер
тасымалы автоматты түрде өшіріледі.

Қолданбалардың жеке пайдаланатын деректер мөлшерін басқару

1

К

үй жолағын төмен қарай сүйреп, опциясын түртіңіз.

2

Деректердің пайдаланылуы опциясын тауып т

үртіңіз.

3

Қажетті қолданбаны тауып, оны түртіңіз.

4

Фондық деректерді шектеу параметріне

құсбелгі қойыңыз.

5

Қолданбаның одан басқа арнайы параметрлеріне (бар болса) қол жеткізу үшін

Бағдарлама параметрлерін көру т

үймесін түртіп, қажетті өзгертулерді енгізіңіз.

Қатысты деректерді пайдалану параметрлерінің өзгертілуі кейбір қолданбалардың
өнімділігіне кері әсер етуі мүмкін.

Wi-Fi® арқылы тасымалданған деректерді көру

1

Негізгі экран экранынан белгішесін т

үртіңіз.

2

Параметрлер > Деректердің пайдаланылуы опциясын тауып т

үртіңіз.

3

т

үймесін түртіңіз, белгіленбеген болса, Wi-Fi жел. пай-ды көр-ту құсбелгісін

қойыңыз.

4

Wi-Fi б

өлімін түртіңіз.