Sony Xperia SP - Ашу параметрлері

background image

Ашу параметрлері

Параметрлер м

әзірінде құрылғы параметрлерін көріңіз және өзгертіңіз. Параметрлер мәзірін

Хабардандыру панелінен ж

әне Қолданбалар экранын ашуға болады.

Құрылғы параметрлеріне қол жеткізу

1

Негізгі экран бетінен белгішесін т

үртіңіз.

2

Параметрлері белгішесін т

үртіңіз.

Сондай-ақ, Негізгі экранда күй жолағын төмен қарай сүйреп, құрылғы параметрлеріне қол
жеткізу үшін түймесін түртуге болады.