Sony Xperia SP - Ауызша енгізу көмегімен мәтін енгізу

background image

Ауызша енгізу көмегімен мәтін енгізу

М

әтін енгізген кезде сөздерді терудің орнына ауызша енгізу функциясын пайдалануға болады.

Енгізгі

ңіз келетін сөздерді дауыстап айтсаңыз болғаны. Ауызша енгізу – Google™ компаниясының

т

әжрибелік технологиясы және ол бірнеше тілдер мен аймақтарда қолданылады.

Ауызша енгізуді қосу

1

Экран пернета

қтасын немесе телефон пернетақтасын пайдаланып, мәтінді енгізген кезде

немесе белгішесін т

үртіңіз.

2

т

үймесін, кейін Пернетақта параметрлері түймесін түртіңіз.

3

Google дауысты теру кілті параметріне

құсбелгі қойыңыз.

4

белгішесін басып, параметрлерді са

қтаңыз. Экран пернетақтасында немесе телефон

пернета

қтасында белгішесі пайда болады.

27

Б

ұл – жарияланымның Интернеттегі нұсқасы. © Тек жеке мақсатта пайдалану үшін басып шығарыңыз.

background image

Дауыспен енгізу арқылы мәтінді енгізу

1

Экран пернета

қтасын немесе телефон пернетақтасын ашыңыз.

2

т

үймесін түртіңіз. параметрі пайда болған кезде мәтін енгізу үшін сөйлеңіз. Теріп

бол

ғаннан кейін түймесін қайта түртіңіз. Ұсынылған мәтін көрсетіледі.

3

Қажет болса, мәтінді қолмен өзгертіңіз.