Sony Xperia SP - Microsoft® Exchange ActiveSync® қызметімен синхрондау

background image

Microsoft® Exchange ActiveSync® қызметімен синхрондау

Microsoft Exchange ActiveSync есептік жазбасын пайдаланып корпоративтік эл. пошта хабарларын,

к

үнтізбе тағайындауларын және контактілерді тікелей құрылғыдан ашуға болады. Орнатудан

кейін а

қпаратты Электрондық пошта, Күнтізбе және Контактілер қолданбаларынан

таба аласыз.

Синхрондау үшін корпоративтік электрондық поштаны, күнтізбені және
контактілерді орнату

1

Негізгі экран м

әзірінен параметрін түртіңіз.

2

Параметрлері > Есептік жазба қосу > Exchange ActiveSync б

өлімін түртіңіз.

3

Корпоративтік электронды

қ пошта мекенжайы мен кілтсөзді енгізіңіз.

4

Келесі т

үймесін түртіңіз. Құрылғы тіркелгі туралы ақпаратты ала бастайды. Егер қате

пайда болса,

қосымша ақпаратты алу үшін корпоративтік желі әкімшісіне хабарласыңыз

да, домен ж

әне сервер мәліметтерін қолмен енгізіңіз.

5

Құрылғыны басқару үшін корпоративтік серверге рұқсат беру үшін OK түймесін түртіңіз.

6

Контактілер мен к

үнтізбе жазбалары сияқты құрылғымен синхрондау қажет деректерді

та

ңдаңыз.

7

Қажет болса, телефондағы кейбір қауіпсіздік мүмкіндіктерін басқаруға корпоративтік

серверіне м

үмкіндік беру үшін құрылғы әкімшісін іске қосыңыз. Мысалы, корпоративтік

серверге кілтс

өз ережелерін орнатуға және жадты шифрлауға рұқсат беріңіз.

8

Орнату ая

қталған кезде корпоративтік тіркелгінің атауын енгізіңіз.

Қауымдық электрондық поштаның, күнтізбенің және контактілердің орнатылған
параметрлерін түзету

1

Негізгі экран экранынан белгішесін т

үртіңіз.

2

Электрондық пошта т

үймесін, одан кейін түймесін түртіңіз.

3

Параметрлер тарма

ғын түртіп, қауымдық есептік жазбаны таңдаңыз.

4

Қалаған параметрлерді өзгертіңіз.

Қауымдық есептік жазба үшін қадамдастыру аралығын орнату

1

Негізгі экран экранынан белгішесін т

үртіңіз.

2

Электрондық пошта т

үймесін, одан кейін түймесін түртіңіз.

3

Параметрлер тарма

ғын түртіп, қауымдық есептік жазбаны таңдаңыз.

4

Жиілікті тексеру тарма

ғын түртіп, аралық опцияны таңдаңыз.

Қауымдық есептік жазбаны жою

1

Негізгі экран бетінен белгішесін т

үртіңіз.

2

Параметрлері > Exchange ActiveSync опциясын т

үртіп, одан кейін қауымдық

есептік жазбаны та

ңдаңыз.

3

т

үймесін, одан кейін Есептік жазбаны шығару түймесін түртіңіз.

4

Растау

үшін Есептік жазбаны шығару түймесін қайтадан түртіңіз.