Sony Xperia SP - Google™‎ қызметтерімен синхрондау

background image

Google™ қызметтерімен синхрондау

Google™ тіркелгі

ңізбен құрылғының қандай түрін пайдаланатыңызға қарамастан

м

әліметтеріңізді жаңа түрде ұстау үшін құрылғыңызды әр түрлі Google™ қызметтерімен

синхронда

ңыз. Мысалы, контактілеріңізді Gmail™ және күнтізбе деректерін синхрондауға болады.

Қадамдастыру үшін Google™ есептік жазбасын орнату

1

Негізгі экран экранынан белгішесін т

үртіңіз.

2

Параметрлері > Есептік жазба қосу > Google пернелерін т

үртіңіз.

3

Google™ есептік жазбасын жасау

үшін немесе есептік жазба бар болса, оған кіру үшін

тіркеу шеберіні

ң нұсқауларын орындаңыз.

4

Жа

ңадан жасалған Google™ есептік жазбасын түртіп, одан кейін қадамдастырғыңыз

келетін элементтерді т

үртіңіз.

Google™ тіркелгісі арқылы қолмен синхрондау

1

Негізгі экран т

үртіңіз.

2

Параметрлері > Google тарма

ғын түртіңіз.

3

Синхронда

ғыңыз келген Google™ тіркелгісін түртіңіз.

4

пернесін басып, Қазір қадамдастыру п

әрменін түртіңіз.

Қолданбаны Google™ тіркелгісімен синхрондау

1

Негізгі экран м

әзірінен параметрін түртіңіз.

2

Параметрлері > Google тарма

ғын түртіңіз.

3

Синхрондау

қажет Google™ тіркелгісін түртіңіз. Google тіркелгісімен синхрондауға болатын

қолданбалар тізімі пайда болады.

4

Та

ңдалған Google тіркелгісімен синхрондалатын қолданбаны түртіңіз.

Веб браузері деректерін қадамдастыру

1

Негізгі экран экранынан белгішесін т

үртіңіз.

2

Параметрлері > Google белгішесін т

үртіңіз.

3

Қадамдастырылатын Google™ есептік жазбасын түртіңіз, одан кейін Браузерді

қадамдастыру т

үймесін түртіңіз.

Google™ тіркелгіcін жою

1

Негізгі экран м

әзірінен параметрін түртіңіз.

2

Параметрлері > Google тарма

ғын түртіңіз.

3

Тіркелгілер тізімінен жою

қажет Google™ тіркелгісін түртіңіз.

4

белгішесін басып, Есептік жазбаны шығару п

әрменін түртіңіз.

5

Растау

үшін Есептік жазбаны шығару түймесін қайтадан түртіңіз.

104

Б

ұл – жарияланымның Интернеттегі нұсқасы. © Тек жеке мақсатта пайдалану үшін басып шығарыңыз.