Sony Xperia SP - Қоңырау бағытын өзгерту

background image

Қоңырау бағытын өзгерту

Қоңыраулардың бағытын өзгертуге болады, мысалы, басқа телефон нөміріне немесе жауап

беру

қызметіне.

Қоңыраулардың бағытын өзгерту үшін

1

Негізгі экран бетінен белгішесін т

үртіңіз.

2

Параметрлер > Қоңырау параметрлері > Қоңырауды басқа нөмірге
бағыттау
тарма

ғын тауып түртіңіз.

3

Опцияны та

ңдаңыз.

4

Қоңырауды бағыттағыңыз келетін нөмірді енгізіңіз де, Қосу түймесін түртіңіз.

Қоңырау бағытын өзгертуді өшіру

1

Негізгі экран бетінен белгішесін т

үртіңіз.

2

Параметрлер > Қоңырау параметрлері > Қоңырауды басқа нөмірге
бағыттау
тарма

ғын тауып түртіңіз.

3

Опцияны та

ңдап, Сөндіру пәрменін түртіңіз.