Sony Xperia SP - Қоңыраулар журналын қолдану

background image

Қоңыраулар журналын қолдану

Қоңыраулар журналынан қабылданбаған қоңырауларды , қабылданған қоңырауларды

ж

әне терілген қоңырауларды көруге болады.

Қабылданбаған қоңырауларды көру үшін

1

When you have missed a call, жай-к

үй жолағында пайда болады. Күй жолағын төмен

с

үйреңіз.

2

Жіберілген қоңырау т

үймесін түртіңіз.

Қоңыраулар журналындағы нөмірге қоңырау шалу

1

Негізгі экран бетінен белгішесін т

үртіңіз.

2

Телефон т

үймесін тауып, түртіңіз. Экранның жоғарғы бөлігінде қоңыраулар журналы

к

өрінісі пайда болады.

3

Н

өмірге тікелей қоңырау шалу үшін нөмірді түртіңіз. Қоңырау шалмастан бұрын нөмірді

т

үзету үшін нөмірді түртіп ұстап тұрыңыз, содан кейін Қоң-у соғу алд. нөм. өңдеу

опциясын т

үртіңіз.

Сондай-ақ, нөмірге > Кері қоңырау соғу түймесін түрту арқылы қоңырау шалуға
болады.

Қоңыраулар журналындағы нөмірді контактілерге қосу

1

Негізгі экран бетінен белгішесін т

үртіңіз.

2

Телефон т

үймесін тауып, түртіңіз. Экранның жоғарғы бөлігінде қоңыраулар журналы

к

өрінісі пайда болады.

3

Санды т

үртіп, ұстап тұрыңыз, одан кейін Контактілерге қосу тармағын түртіңіз.

4

Қажетті контактіні түртіңіз немесе Жаңа контакт жасау опциясын түртіңіз.

5

Контактіні

ң мәліметтерін өңдеңіз де, Дайын түймесін басыңыз.

40

Б

ұл – жарияланымның Интернеттегі нұсқасы. © Тек жеке мақсатта пайдалану үшін басып шығарыңыз.

background image

Қоңыраулар журналын жасыру

1

Негізгі экран экранынан .

2

Телефон опциясын тауып т

үртіңіз.

3

> Қоңырау журн. жасыру белгішесін т

үртіңіз.