Sony Xperia SP - Дауыс поштасы

background image

Дауыс поштасы

Егер жазылым дауысты

қ пошта қызметін қамтыса, қоңырау шалушылар қоңырауларға жауап

бере алма

ғаныңызда, сізге дауыстық хабарлар қалдыра алады. Дауыстық пошта қызметінің

н

өмірі әдетте SIM картада сақталады. Олай болмаса, нөмірді желі операторынан алып, қолмен

енгізуге болады.

42

Б

ұл – жарияланымның Интернеттегі нұсқасы. © Тек жеке мақсатта пайдалану үшін басып шығарыңыз.

background image

Дауыс поштасы нөмірін енгізу үшін

1

Негізгі экран экранынан т

үртіңіз.

2

Параметрлер > Қоңырау параметрлері > Дауыс поштасы >Дауыстық
пошта параметрлері
> Дауысты пошта нөмірі тарма

ғын тауып, түртіңіз.

3

Дауыс поштасы н

өмірін енгізіңіз.

4

OK т

үймесін түртіңіз.

Дауыс плштасы қызметіне қоңырау шалу үшін

1

Негізгі экран экранынан белгішесін т

үртіңіз.

2

Телефон опциясын тауып т

үртіңіз.

3

1

т

үртіп ұстап тұрыңыз.