Sony Xperia SP - Бірнеше қоңыраулар

background image

Бірнеше қоңыраулар

Егер

қоңырау күту функциясы іске қосылған болса, бір мезгілде бірнеше қоңырауларды өңдеуге

болады. Б

ұл функция іске қосылған болса, басқа қоңырау келген кезде дыбыстық сигнал

беріледі.

41

Б

ұл – жарияланымның Интернеттегі нұсқасы. © Тек жеке мақсатта пайдалану үшін басып шығарыңыз.

background image

Қоңырау күтуді іске қосу немесе өшіру үшін

1

Негізгі экран экранында пернесін т

үртіңіз.

2

Параметрлері > Қоңырау параметрлері > Қосымша параметрлер

опциясын тауып, т

үртіңіз.

3

Қоңырау күтуді іске қосу немесе өшіру үшін Қоңырау күтуде тармағын күтіңіз.

Екінші қоңырауға жауап беру және ағымдағы байланысты күтуге қою үшін

Қоңырау кезінде қайталанатын қысқа дыбыс естісеңіз, пернесін оң жаққа қарай

с

үйреңіз.

Екінші қоңырауды қабылдамау

Қоңырау кезінде қайталанған қысқа дыбыс естісеңіз, пернесін сол жаққа сүйреңіз.

Екінші қоңырау шалу

1

А

ғымдағы байланыс кезінде түймесін түртіңіз.

2

Алушыны

ң нөмірін теріңіз және түймесін түртіңіз. Бірінші қоңырау күтуге қойылады.

Бірнеше қоңыраулар арасында ауысу

Бас

қа қоңырауға ауыстыру үшін және ағымдағы қоңырауды ұстап тұру үшін Осы

қоңырауға ауысу т

үймесін түртіңіз.