Sony Xperia SP - Құрылғыны қалпына келтіру

background image

Құрылғыны қалпына келтіру

Барлы

қ жеке деректеріңізді жойып немесе жоймай-ақ құрылғыны бастапқы параметрлеріне

қайта орнатуға болады. Бастапқы параметрлерді қалпына келтірмес бұрын құрылғыда сақталған

ма

ңызды деректердің сақтық көшірмесін жасаңыз.

Деректерді зауыттық күйге қалпына келтіру

Құрылғының қалпына келтіру мүмкіндігінсіз зақымдалуын болдырмау үшін бастапқы
параметрлерді қалпына келтіру кезінде құрылғыны қайта іске қоспаңыз.

1

Бастамас б

ұрын жад картасына немесе басқа да ішкі емес жадқа құрылғының ішкі

жадында са

қталған қандай да бір маңызды деректердің сақтық көшірмесін

жаса

ғаныңызды тексеріңіз.

2

Негізгі экран экранында

ғы түймесін басыңыз.

3

Параметрлер > Сақтық. көш. және қалп. келтіру > Зауыт деректерін
қалпына келтіру
тарма

ғын тауып түртіңіз.

4

Ішкі жадтан суреттер мен музыка секілді а

қпаратты жою үшін Ішкі жадты өшіру

ұяшығына белгі қойыңыз.

5

Телефонды бастапқы қалпына келтіру т

үймесін түртіңіз.

6

Растау

үшін Барлығын өшіру түймесін түртіңіз.