Sony Xperia SP - Электрондық хат жіберу және алу

background image

Электрондық хат жіберу және алу

53

Б

ұл – жарияланымның Интернеттегі нұсқасы. © Тек жеке мақсатта пайдалану үшін басып шығарыңыз.

background image

1

Барлы

қ электрондық пошта есептік жазбаларының тізімін және соңғы қалталарды көру

2

Жа

ңа электрондық хат жазу

3

Электронды

қ хаттарды іздеу

4

Параметрлер мен опциялар

ға қол жеткізу

5

Электронды

қ хаттар тізімі

Жаңа электрондық хаттарды жүктеу

1

Негізгі экран экранынан .

2

Электрондық пошта опциясын тауып т

үртіңіз.

3

Бірнеше электронды

қ пошта есептік жазбасын қолдансаңыз, белгішесін түртіп,

тексерілетін есептік жазбаны

ң Кіріс жәшігі тармағын таңдаңыз.

4

Жа

ңа хабарламаларды жүктеу үшін түймесін түртіңіз.

Кіріс жәшігі ашық тұрғанда хабарлар тізімін жаңарту үшін, экранда төмен қарай
айналдырыңыз.

Электрондық хаттарды оқу

1

Негізгі экран экранынан .

2

Электрондық пошта опциясын тауып т

үртіңіз.

3

Бірнеше электронды

қ пошта есептік жазбаларын пайдалансаңыз, белгішесін түртіп,

тексерілетін есептік жазбаны та

ңдаңыз, одан кейін ашылмалы мәзірде Кіріс жәшігі

опциясын т

үртіңіз. Барлық электрондық пошта есептік жазбаларын бірден тексеру керек

болса,

белгішесін, одан кейін ашылмалы м

әзірде Біріктірілген кіріс жәшігі

тарма

ғын түртіңіз.

4

Электронды

қ поштаның кіріс жәшігінде жоғары немесе төмен қарай жылжып, оқығыңыз

келетін электронды

қ хатты түртіңіз.

Электрондық хат жасау және жіберу

1

Негізгі экран экранынан т

үймесін, одан кейін Электрондық пошта опциясын тауып

т

үртіңіз.

2

Бірнеше электронды

қ пошта есептік жазбаларын пайдалансаңыз, белгішесін түртіп,

электронды

қ хат жіберілетін есептік жазбаны таңдаңыз, одан кейін ашылмалы мәзірде

Кіріс жәшігі опциясын т

үртіңіз.

3

белгішесін т

үртіңіз, одан кейін алушы атын я электрондық пошта мекенжайын енгізіңіз

немесе белгішесін т

үртіп, Контактілер тізімінен бір не одан көп алушыны таңдаңыз.

4

Электронды

қ хаттың тақырыбын және хабар мәтінін енгізіп, түймесін түртіңіз.

Электрондық хатқа жауап беру

1

Электронды

қ пошта кіріс жәшігінде жауап бергіңіз келетін хабарды тауып түртіңіз, одан

кейін Жауап беру немесе Барлығына жауап беру т

үймесін түртіңіз.

2

Жауапты енгізіп, т

үймесін түртіңіз.

Электрондық хатты қайта жіберу

1

Электронды

қ пошта кіріс жәшігінде қайта жібергіңіз келетін хабарды тауып түртіңіз, одан

кейін Қайта жіберу т

үймесін түртіңіз.

2

Алушыны

ң электрондық пошта мекенжайын қолмен енгізіңіз немесе түймесін түртіп,

алушыны Контактілер тізімінен та

ңдаңыз.

3

Хабар м

әтінін енгізіп, одан кейін түймесін түртіңіз.

Электрондық хат қосымшасын көру

1

К

өргіңіз келетін қосымшаны қамтитын электрондық хатты тауып, оны түртіңіз.

Қосымшалары бар электрондық хаттар белгішесімен көрсетіледі.

2

Электронды

қ хат ашылғаннан кейін Жүктеу белгішесін түртіңіз, сонда қосымша жүктеле

бастайды.

3

Қосымша жүктеліп болғаннан кейін Көру түймесін басыңыз.

54

Б

ұл – жарияланымның Интернеттегі нұсқасы. © Тек жеке мақсатта пайдалану үшін басып шығарыңыз.

background image

Жіберушінің электрондық пошта мекенжайын контактілерге сақтау

1

Электронды

қ пошта кіріс жәшігінде хабарламаны тауып, оны түртіңіз.

2

Жіберушіні

ң атын түртіңіз, одан кейін OK түймесін басыңыз.

3

Бар контактіні та

ңдаңыз немесе Жаңа контакт жасау опциясын түртіңіз.

4

Қажет болса, контакт туралы ақпаратты түзетіп, одан кейін Дайын түймесін түртіңіз.