Sony Xperia SP - Электрондық хат аумағын алдын ала қарау

background image

Электрондық хат аумағын алдын ала қарау

Ааума

қты алдын ала қарау электрондық хаттарды альбомдық бағытта көру үшін қол жетімді

болады. Іске

қосылғаннан кейін, оны бір уақытта эл. хаттар тізімі мен таңдалған бір хатты көру

үшін пайдалануға болады.

Қарап алу тақтасын іске қосу

1

Негізгі экран экранынан т

үймесін, одан кейін Электрондық пошта опциясын тауып

т

үртіңіз.

2

т

үймесін, одан кейін Параметрлер опциясын түртіңіз.

3

Жалпы > Аумақты алдын ала қар. белгішесін т

үртіңіз.

4

Бір опцияны немесе опциялар тіркесін та

ңдап, одан кейін OK түймесін түртіңіз.

Қарап алу тақтасының көмегімен электрондық хаттарды оқу

1

Қарап алу тақтасы іске қосылғанына көз жеткізіңіз.

2

Электронды

қ поштаның кіріс жәшігін ашыңыз.

3

Жо

ғары не төмен айналдырып, оқығыңыз келетін электрондық хатты түртіңіз.

4

Электронды

қ хатты толық экран пішімінде көру үшін бөлгіш жолақты (электрондық хаттар

тізімі мен хатты

ң негізгі мәтіні арасында орналасқан) түртіңіз.

5

Әдеттегі кіріс жәшігі көрінісіне оралу үшін бөлгіш жолақты қайта түртіңіз.