Sony Xperia SP - Электрондық поштаны орнату

background image

Электрондық поштаны орнату

Электронды

қ пошта жазбалары арқылы электрондық хабарлар жіберу және алу үшін,

құрылғыдағы эл.пошта қолданбасын пайдаланыңыз. Бір уақытты бір не бірнеше эл. пошта

жазбасын пайдалану

ға болады, соның ішінде корпоративтік Microsoft Exchange ActiveSync

жазбалары.

Электрондық поштаның есептік жазбасын орнату

1

Негізгі экран м

әзірінен параметрін түртіңіз.

2

Электрондық пошта параметрін тауып т

үртіңіз.

3

Параметрлерді орнатуды ая

қтау үшін экранда көрсетілетін нұсқауларды орындаңыз.

Кейбір электрондық пошта қызметтері үшін электрондық пошта есептік жазбасының
толық параметрлері бойынша мәліметті электрондық пошта қызмет көрсетушісінен алу
керек болуы мүмкін.

Қосымша электрондық пошта есептік жазбасын қосу

1

Негізгі экран экранынан .

2

Электрондық пошта опциясын тауып т

үртіңіз.

3

Бірнеше электронды

қ пошта есептік жазбаларын пайдалансаңыз, белгішесін, одан

кейін Есептік жазба қосу опциясын т

үртіңіз.

4

Электронды

қ пошта мекенжайы мен кілтсөзді енгізіңіз де, Келесі түртіңіз. Электрондық

пошта есептік жазбасыны

ң параметрлері автоматты түрде жүктелмесе, орнатуды қолмен

ая

қтаңыз.

5

Н

ұсқау берілген кезде, электрондық пошта есептік жазбасын оңай анықтау үшін оған атау

енгізі

ңіз.

6

Ая

қтаған кезде Келесі тармағын түртіңіз.

Электрондық пошта есептік жазбасын әдепкі есептік жазба ретінде орнату үшін

1

Негізгі экран м

әзірінен параметрін түртіңіз.

2

Электрондық пошта параметрін тауып т

үртіңіз.

3

белгішесін басып, Параметрлер тарма

ғын түртіңіз.

4

Электронды

қ хат жазу және жіберу үшін әдепкі есептік жазба ретінде пайдаланғыңыз

келетін есептік жазбаны та

ңдаңыз.

5

Әдепкі есептік жазба

ұяшығына белгі қойыңыз. Әдепкі есептік жазбаның кіріс жәшігі

электронды

қ пошта қолданбасын ашқан сайын пайда болады.

Сізде тек бір электрондық пошта есептік жазбасы болса, бұл есептік жазба автоматты
түрде әдепкі есептік жазба болады.