Sony Xperia SP - Хабар алмасу параметрлері

background image

Хабар алмасу параметрлері

Хабар туралы ескерту параметрлерін өзгерту

1

Негізгі экран экранында, белгішесін, одан кейін тарма

ғын тауып түртіңіз.

2

т

үймесін, кейін Параметрлер түймесін түртіңіз.

3

Ескерту дыбысын орнату

үшін, Ескерту үні түймесін түртіңіз де, бір опцияны таңдаңыз.

4

Бас

қа ескерту параметрлері үшін тиісті құсбелгілерді қойыңыз немесе алыңыз.

Шығыс хабарлар үшін жеткізу есебі параметрлерін өзгерту

1

Негізгі экран экранында, белгішесін, одан кейін тарма

ғын тауып түртіңіз.

2

т

үймесін, кейін Параметрлер түймесін түртіңіз.

3

Жеткізу есептерін іске

қосу немесе өшіру үшін Жеткізу туралы есеп түймесін

т

үртіңіз.