Sony Xperia SP - Хабарларды ұйымдастыру

background image

Хабарларды ұйымдастыру

Хабарды жою үшін

1

Негізгі экран экранынан т

үртіңіз, содан соң тауып, түртіңіз.

2

Жой

ғыңыз келетін хабарды қамтитын сөйлесуді түртіңіз.

3

Жой

ғыңыз келетін хабарламаны түртіп, ұстап тұрып, Хабарды жою > Жою опциясын

т

үртіңіз.

Сөйлесулерді жою

1

Негізгі экран экранынан т

үртіңіз, одан кейін тауып, соны түртіңіз.

2

т

үртіп, одан кейін Сөйлесулерді жою түймесін түртіңіз.

3

Жой

ғыңыз келетін сөйлесулерге құсбелгі қойыңыз да, > Жою түртіңіз.

Хабарды жұлдызшамен белгілеу

1

Негізгі экран экранында, белгішесін, одан кейін тарма

ғын тауып түртіңіз.

2

Аш

қыңыз келетін сөйлесуді түртіңіз.

3

Ж

ұлдызшамен белгілегіңіз келетін хабарда түймесін түртіңіз.

4

Хабардан ж

ұлдызша белгісін алып тастау үшін түймесін түртіңіз.

Жұлдызшамен белгіленген хабарларды көру

1

Негізгі экран экранында, белгішесін, одан кейін тарма

ғын тауып түртіңіз.

2

т

үймесін, одан кейін Жұлд-н белгі-н хабарлар түймесін түртіңіз.

3

Ж

ұлдызшамен белгіленген барлық хабарлар бір тізімде көрсетіледі.

Хабарларды іздеу

1

Негізгі экран экранында, белгішесін, одан кейін тарма

ғын тауып түртіңіз.

2

т

үймесін, одан кейін Іздеу түймесін түртіңіз.

3

Іздеу с

өздерін енгізіңіз. Іздеу нәтижелері тізімде көрінеді.

50

Б

ұл – жарияланымның Интернеттегі нұсқасы. © Тек жеке мақсатта пайдалану үшін басып шығарыңыз.