Sony Xperia SP - Хабарларды оқу және жіберу

background image

Хабарларды оқу және жіберу

Хабар алмасу

қолданбасы хабарламаларды сөйлесулер сияқты көрсетеді, яғни белгілі бір адамға

жіберілген ж

әне одан алынған хабарламалар бірге топтастырылады. Мультимедиалық

хабарларды жіберу

үшін құрылғыдағы Мультимедиа хабарламалары қызметі параметрлері

д

ұрыс болуы керек. Интернет және хабар алмасу параметрлері бетіндегі 33 бөлімін

қараңыз.

1

С

өйлесулер тізіміне қайту

2

Опцияларды к

өру

3

Жіберілген ж

әне алынған хабарлар

4

Жіберу т

үймесі

5

Файл тіркеу

6

Орын тіркеу

7

Дыбыс клипін тіркеу

8

Фотосурет т

үсіріп, оны тіркеу

9

Құрылғыға сақталған фотосуретті тіркеу

10

М

әтін жолағы

Хабар жасау және жіберу

1

Негізгі экран экранынан т

үймесін басыңыз, содан соң тауып, түймесін түртіңіз.

2

т

үймесін түртіңіз.

3

белгішесін т

үртіп, одан кейін Алушыны қосу түймесін түртіңіз де, контактілер

тізімінен контактіні та

ңдаңыз. Егер алушы контакт ретінде тізімде жоқ болса, онда

алушыны

ң нөмірін қолмен енгізіп, түймесін түртіңі.

4

Алушыларды

қосуды аяқтағанда Дайын түймесін түртіңіз.

5

Хабар жазу опциясын т

үртіп, хабар мәтінін енгізіңіз.

6

Егер мультимедиа файлын

қосқыңыз келсе, түймесін түртіңіз де, опцияны таңдаңыз.

7

Хабар жіберу

үшін Жібер. түймесін түртіңіз.

Хабардан жібермей тұрып шықсаңыз, ол жоба жазба ретінде сақталады. Сөйлесуге
Жоба жазба: деген тег қосылады.

49

Б

ұл – жарияланымның Интернеттегі нұсқасы. © Тек жеке мақсатта пайдалану үшін басып шығарыңыз.

background image

Алынған хабарды оқу

1

Негізгі экран экранынан т

үймесін басыңыз, содан соң тауып, түймесін түртіңіз.

2

Қажетті сөйлесуді түртіңіз.

3

Егер хабар

әлі жүктелмеген болса, хабарды түртіп ұстап тұрыңыз, одан кейін Хабарды

қотару т

үймесін түртіңіз.

Хабарға жауап беру

1

Негізгі экран экранында, белгішесін, одан кейін тарма

ғын тауып түртіңіз.

2

Хабарды

қамтитын сөйлесуді түртіңіз.

3

Жауапты енгізіп, Жібер. т

үймесін түртіңіз.

Хабарды бұру

1

Негізгі экран экранынан т

үймесін басыңыз, содан соң тауып, түймесін түртіңіз.

2

Қайта жібергіңіз келетін хабарды қамтитын сөйлесуді түртіңіз.

3

Қайта жібергіңіз келетін хабарламаны түртіп, ұстап тұрып, Хабарды қайта жіберу

т

үймесін түртіңіз.

4

белгішесін т

үртіп, одан кейін Алушыны қосу түймесін түртіңіз де, контактілер

тізімінен контактіні та

ңдаңыз. Егер алушы контакт ретінде тізімде жоқ болса, онда

контактіні

ң нөмірін қолмен енгізіп, түймесін түртіңіз.

5

Алушыларды

қосуды аяқтағанда Дайын түймесін түртіңіз.

6

Қажет болса, хабарды өңдеңіз де, Жібер. түймешігін түртіңіз.

Сондай-ақ, 4-қадамда Кімге түймесін түртіп, алушының толық нөмірін қолмен енгізуге
болады.

Алынған хабар ішінде қамтылған файлды сақтау үшін

1

Негізгі экран экранында, белгішесін, одан кейін тарма

ғын тауып түртіңіз.

2

Аш

қыңыз келетін сөйлесуді түртіңіз.

3

Егер хабар

әлі жүктелмеген болса, хабарды түртіп ұстап тұрыңыз, одан кейін Хабарды

қотару пернесін т

үртіңіз.

4

Са

қталатын файлды түртіп ұстап тұрыңыз, одан кейін қажетті опцияны таңдаңыз.